Ponowna zmiana terminu sauny!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum informuje informuje swoich członków o masażach i kolejnej zmianie terminu sauny:

Przypominamy członkom Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum o możliwości korzystania z bezpłatnego masażu wykonywanego przez słuchaczy Wojewódzkiego Studium Policealnym w Sztumie przy ul. Reja w każdy poniedziałek od godziny 9.40 do 11.10 i czwartek od godz. 13.20 do 14.50.

Informujemy, że od drugiego tygodnia grudnia jest kolejna zmiana skorzystania przez członków klubu z sauny w Klubie El-Vitalia/dawny Pewex/ Elwiry Piotrowskiej

– panie – środa godzina 17.45

– panowie – środa godzina 19.00

Pierwsza po zmianie sauna środa -10 grudnia b.r.

Zapraszamy!!