Pomóżmy Agnieszce!!!

Leczenie i rehabilitację Agnieszki Borowskiej po nieszczęśliwym wypadku podczas treningu bobslejowego w Sigulde można wesprzeć, wpłacając pieniądze na konto:

52 8309 0000 0000 2313 3000 0010
z dopiskiem: „Pomóżmy Agnieszce”