Nagroda oraz „Pomóżmy Agnieszce”!!!

W dniu dzisiejszym na Sesji Rady Powiatu Sztumskiego nagrodę Starosty Sztumskiego przyznanej Agnieszce Borowskiej przez Zarząd za wyniki w 2015 i całokształt osiągnięć odebrał Ojciec!!

Wszyscy pozdrawiają z bardzo gorącymi życzeniami powrotu do zdrowia!!!

Zdjęcie PIOTRA PIESIKA Z Dziennika Bałtyckiego.

56cc8e065c1d1_o

 

Informujemy o numerze konta:   BS Sztum 52 8309 0000 0000 2313 3000 0010 –„Pomóżmy Agnieszce” 

Wszystkie zebrane środki  na tym koncie przeznaczone są dla Agnieszki Borowskiej, na Jej leczenie rehabilitacyjne i powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku na treningu na torze bobslejowym podczas obozu kadry Polskiego Związku Bobslejowego i Skeletonu w Sigulde na Łotwie.

Agnieszka bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i wsparcie oraz pozdrawia!!!