Podziękowania za życzenia!!!

]}]]]]]]

W imieniu Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum, jak i własnym dziękuje bardzo wszystkim za złożone życzenia z okazji X-letniej działalności klubu na rzecz lokalnej społeczności w rozwoju sportu i rekreacji, jak i osiągniętych wyników sportowych, tak bardzo promujących Sztum.

Ryszard Mazerski – prezes LKS ZANTYR Sztum