Plakat XXIII Biegu Solidarności w Sztumie

plakat2013