Piknik sportowo-rekreacyjny

W piątek 31 maja odbył się piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany przez wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania realizowanego przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr w Sztumie, zleconego przez MGOPS Sztum p.n. „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe..”

Piknik przeznaczony był dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Wzięły w nim udział również rodziny wychowanków świetlicy oraz zaproszeni goście. Hasłem spotkania było : Stawiam na rodzinę?. Wspólna zabawa była okazją do zaprezentowania umiejętności dzieci uczestniczących w zajęciach szkółki jeździeckiej Stajni Iskra. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w stadninie mogą się odbywać dzięki współpracy z klubem Zantyr w Sztumie. Wspólnym celem świetlicy socjoterapeutycznej i Zantyra jest popularyzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, które wskazują formy spędzania czasu wolnego jako alternatywę dla zachowań niebezpiecznych i szkodzących zdrowiu zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej.

Piknik ?Stawiam na rodzinę? był również okazją, aby dzieci zaprezentowały pasje, które rozwijają na zajęciach w świetlicy i tak np. pod okiem fachowca z zakresu arterapii, p. Małgorzaty Dobrowolskiej odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci i ich rodzice oraz opiekunowie tworzyli prace pt.: „Moja rodzinka i ja”

Na pikniku biesiadowaliśmy, bawiliśmy się w atmosferze rodzinnej, dzieląc się radością i umiejętnościami bycia razem. Spotkanie uświetnił  między innymi występ laureatki 1 miejsca Wojewódzkiego Konkursu Piosenki- Justynki Świderskiej, uczennicy klasy Va, dedykowany wszystkim uczestnikom a w szczególności rodzicom i opiekunom. Atmosferę artystycznego wydarzenia najlepiej oddaje cisza 40-sto osobowej widowni i głośny aplauz po zakończonym występie laureatki.

Takie i podobne spotkania realizowane z udziałem rodziców i opiekunów wśród dzieci, uczestników zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej cieszą się bardzo dużym powodzeniem i zainteresowaniem.

Podziękowania dla M i G Sztum, MGOPS Sztum i LKS ZANTYR Sztum!

Wychowawcy ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.