Oświadczenie Zarządu LKS ZANTYR!

Oświadczenie!

W związku z  nieszczęśliwym wypadkiem  zawodniczek naszego Klubu, Zarząd LKS ZANTYR Sztum informuje:

Trener Adam Szpalerski wraz z  zawodniczkami Agnieszką Borowską i Dominiką Marczyk wyjechał na obóz kadry narodowej Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu do Sigulde na Łotwie. O powyższym wyjeździe Zarząd klubu nie wiedział, ponieważ trener i zawodniczki nie były delegowane przez LKS ZANTYR Sztum.

W sobotę 24.10. br. podczas treningowego ślizgu bobslejowego  wydarzył się nieszczęśliwy wypadek  z udziałem Agnieszki i Dominiki.

O  tym przykrym i nieszczęśliwym wypadku dowiedzieliśmy się od znajomych rodziców Agnieszki. Trener, pan Adam Szpalerski nie  powiadomił  nikogo z Zarządu klubu o tym zdarzeniu. Również po powrocie do kraju, trener nie skontaktował się i nie  poinformował Klubu do chwili obecnej o zaistniałym wypadku.

Prezes Klubu po otrzymaniu informacji o wypadku, t.j.  od  poniedziałku, 26.10. b.r.  jest w stałym kontakcie z zawodniczkami Agnieszką Borowską i Dominiką Marczyk i Rodzicami Agnieszki. Zwróciliśmy się również o wyjaśnienia w tej sprawie do Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu.

                                                                                  Zarząd LKS ZANTYR

Sztum 30 października 2015