Opłaćmy zaległe składki członkowskie!

Piszemy o wielu imprezach, ich zapowiedziach, wynikach, sukcesach, o licznym udziale członków Lekkoatletycznego Kluby Sportowego ZANTYR Sztum w wydarzeniach od szczebla lokalnego do międzynarodowego. Musimy również napisać o sprawie, mniej popularnej, może drażliwej ale bardzo ważnej. Nie wszyscy członkowie klubu, głównie biegacze maja opłacone składki członkowskie za rok 2016 i 2015, mimo licznych monitów.  Zarząd klubu zwraca się z prośbą o regulowanie zaległych składek członkowskich przez zalegających, bezwzględnie  do 10 lutego b.r. Nie uregulowanie składek w tym terminie będzie oznaczało rezygnacje z członkostwa w klubie i wnoszenie opłat startowych, już od III biegu Grand Prix w dniu 11 lutego b.r.Wysokość składki nie jest wygórowana /10 zł miesięcznie/ i znacznie przekracza wartość bezpłatnych świadczeń ze strony klubu. Udział we wszystkich imprezach organizowanych przez klub jest bezpłatny, część bezpłatnych wyjazdów na zawody, dopłaty do wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz dopłaty do sprzętu, bezpłatna sauna, masaże, możliwość wspólnego treningi itd. Uważamy, że jest dużo bezpłatnych świadczeń ze strony klubu. Nikogo nie zamierzamy zawieszać ani skreślać- zależy nam na dużej ilości członków-mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. Zależy nam na wywiązywaniu się z podpisanej deklaracji i bycia w porządku, szczególnie wobec kolegów i koleżanek, którzy w większości regularnie płacą składki i działają dla dobra klubu. My, jako klub, tez musimy mieć środki do zorganizowania imprez, wyjazdów czy zakup sprzętu. Jeżeli ktoś uważa inaczej – może w każdej chwili zrezygnować, to nie jest żaden przymus. Tu nie ma obowiązku bycia członkiem. To proszę Państwa ma być przyjemność wspólnego spędzenia czasu na treningach, wyjazdach, zawodach w gronie koleżanek i kolegów RODZINY ZANTYROWSKIEJ.

Bardzo dużo mieszkańców Miasta i Gminy Sztum biega i maszeruje wokół jeziora, nową, oświetloną ścieżką pieszo-rowerową i nie tylko. Realizacja  nowej ścieżki, to dosłownie strzał w dziesiątkę samorządu sztumskiego. Jeszcze raz w imieniu bardzo licznie korzystających – dziękujemy!!!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z klubem, do zapisania się i udziału w jego „życiu” i działalności./kontakt B.Cebula – 607 130 044 dla biegaczy, J.Kołpak – 791 256 679 – dla nordic walking i Zb. Zwolenkiewicz – 601 676 898 dla Baśkarzy.

Zapraszamy na podsumowanie sezonu 2016 „Przeżyjmy to jeszcze raz przy muzyce w Jonatanie” – kontakt i zapisy/30 zł od osoby/ do 13 lutego – R.Chętnik – 793 323 014

Ryszard Mazerski – prezes klubu