Ogromne podziękowania dla Wszystkich! Byliście wielcy!

Fotorelacja kliknij:photos z przygotowań do rozpoczęcia pierwszej Mikołajkowej edycji deszczowego Grand Prix Sztumu w Biegach i marszu Nordic Walking pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora, który wziął w biegu….Dziękuje super ekipie za super przygotowanie imprezy, w trudnej wietrzno-deszczowej aurze: Krzysztofowi Burczykowi, Elżbiecie Czerkies,  Marlenie i Piotrowi Nowosielskim, Andrzejowi Belzytowi, Danucie i Bogdanowi Grochowskim, Zygmuntowi Słupeckiemu, Irenie i Janowi Kołpakom, Bogdanowi Cebuli/też z powodzeniem biegał/Krzysztofowi Kamińskiemu, Bartoszowi Mazerskiemu, Jackowi Pajdzie, Romanowi Szulcowi, Grażynie Malinowskiej, Barbarze Gruszce, Małgorzacie Kosmali, Marii Mazerskiej, Piotrowi Piesikowi i Dominikowi Wiechowskiemu, pracownikom SCK Piotrowi Stefanowiczowi i Elżbiecie Kawa, pracownikom Zajazdu Jonatan Czernin, kolarzom Lidera Sztum, obsłudze zabezpieczenia medycznego L.Olszewskiego, Straży Miejskiej w Sztumie, pracownikom PWiK Sztum, Jankowi Salewskiemu z elektronicznym pomiarem czasu, gościom, kibicom i Wam uczestnicy imprezy!!! Jeszcze raz wszystkim. Bez Was nie było by imprezy!!! Jeszcze raz dziękuje! Wszystkie uwagi 608 038 472!

Ryszard Mazerski