Niezwykle uda akcja letnia dla dzieci!

Sprawozdanie

z  nauki pływania dla dzieci na kąpielisku miejskim w Sztumie w okresie od     1 lipca do 31 lipca 2017 roku.

Na jeziorze sztumskim w dniach od 1 lipca 2017 do 31 lipca 2017 odbywały się zajęcia z nauki pływania . W projekcie udział wzięło 72 dzieci w wieku od lat 4 do 13 z terenu Miasta i Gminy Sztum. Nauka pływania prowadzona była w dwóch grupach , po godzinie dla każdej z grup od 9 do 11. Poprzez realizację projektu , uczestnicy mieli możliwość podniesienia sprawności fizycznej, podniesienia świadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpieliska. Zajęcia w grupach wpłynęły na kształtowanie postaw prospołecznych , sprzyjały integracji , a także zachęciły uczestników do rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz stosowania profilaktyki prozdrowotnej .

Podczas zajęć dzieci oswoiły się z wodą zarówno płytką jak i głęboką, natomiast ze względu na zróżnicowane predyspozycje ruchowe dzieci w różnym stopniu opanowały podstawy pływania na plecach i brzuchu z naciskiem na prawidłową pracę nóg i prawidłowym oddechem. Zajęcia polegały na wielokrotnym powtarzaniu podstawowych ćwiczeń oddechowych ( zanurzania pod wodę) w formie zabawowej , prawidłowej pracy nóg przy pływaniu z deską .Do podniesienia umiejętności pływackich wykorzystano deski, makarony a dla bezpieczeństwa zakupiono czepki pływackie jednokolorowe. Gry i zabawy w wodzie były strzałem w dziesiątkę. U dzieci było widać zaangażowanie oraz radość z nowo poznanych elementów , które sobie przyswajały oraz chęć do  poznawania nowych. Zajęcia były dla dzieci doskonałym początkiem o dalszej kontynuacji przygody z pływaniem i możliwością wyrobienia w sobie pozytywnych bodźców jak samokontrola, przełamywanie barier strachu, motywacji do osiągania coraz lepszych wyników i zdrowego współzawodnictwa z zasadami fair-play. Dużą atrakcją dla dzieci były przejażdżki motorówką po jeziorze a największą atrakcją był wyjazd do Aquaparku w Redzie w dniu 31 lipca. W dniu 29 lipca 2017 odbyły się też na kąpielisku miejskim w Sztumie zawody pływackie , gdzie uczestnicy projektu mogli sprawdzić swoje umiejętności pływackie. Zajęcia z nauki pływania pod nazwą Letnia Szkoła Pływania prowadzone były z ogromnym zaangażowaniem instruktorów Iwony Burczyk i Marka Zarańskiego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 a realizowane przez LKS Zantyr Sztum pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” przy ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, SAR Burczyk Estrada, grupą sztumskich ratowników WOPR i SCK.