Nauka pływania dla dzieci zakończona!

W dniu wczorajszym na plaży miejskiej zakończona i podsumowana została nauka pływania dla dzieci organizowana przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, Sztumskie Centrum Kultury przy bardzo wydatnej pomocy Krzysztofa Burczyka i sztumskich ratowników ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe. Z ramienia LKS ZANTYR Sztum zajęcia prowadzili instruktorzy – nauczyciele w-f Arkadiusz Piróg i Seweryn Jażdżewski.

Podsumowanie LETNIEJ SZKOŁY PŁYWANIA przekazane przez Arkadiusza Piróga:
„Zajęcia 10 edycji „Letniej Szkoły Pływania” przebiegły sprawnie i bez przeszkód. Zajęcia rozpoczęły się 1 lipca 2014r. oficjalnym otwarciem i rozpoczęciem zapisów, a następnie podziałem na grupy ze względu na umiejętności Pogoda dopisała-przez wszystkie dni zajęć nie spadła ani jedna kropla deszczu, a temperatura zaczynając od 20 stopni w dniu rozpoczęcia rosła z dnia na dzień. W czasie trwania nauki pływania we wszystkie dni zajęcia były przeprowadzone w wodzie. W przeciągu całego miesiąca „przewinęło” się 66 uczestników, a średnia dzienna liczba młodych adeptów pływania wynosiła 36 osób. W przeciągu całego miesiąca 10 osób miało 100% frekwencję, a kolejne 8 opuściło tylko jedne zajęcia i 7 tylko dwa zajęcia. Świadczy to o dużym zaangażowaniu dzieci oraz jak same mówiły bardzo ciekawych i urozmaiconych zajęciach. Spora część uczestników doskonaliło swoje umiejętności kolejny rok w ramach Letniej Szkoły Pływania. Zajęcia były przeprowadzane w godz. 9-11 w trzech grupach podzielonych ze względu na umiejętności pływackie. Nad bezpieczeństwem uczestników w czasie trwania zajęć czuwali ratownicy. Co bardziej sprawni i szybciej chłonący umiejętności lepszego poruszania w wodzie awansowali z grupy początkującej do średnio i bardzo zaawansowanej. Zajęcia poprzedzone rozgrzewką obejmowały naukę poruszania się w wodzie kilkoma stylami pływackimi w zależności od poziomu zaawansowania. W czasie trwania nauki w weekendy dla chętnych odbyły się turnieje gry w boulee i siatkówki plażowej. Ukoronowaniem nauki i jednocześnie sprawdzianem umiejętności były „Otwarte Zawody Pływackie z okazji 110 rocznicy pierwszych zawodów pływackich w Sztumie”, gdzie spora liczba uczestników Letniej szkoły pływania wzięła udział nierzadko stając na podium. Średnia liczba obecnych dzieci w porównaniu do zeszłego roku zwiększyła się o kilka osób. Spora część uczestników zadeklarowała swój udział w przyszłym roku, ponieważ bardzo spodobały się im zajęcia.
W czasie trwania zajęć we wszystkie dni dla uczestników była przygotowana woda i słodki poczęstunek. Na oficjalnym zakończeniu w dniu 31 lipca 2014r. wszyscy aktywni uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w zajęciach i słodki poczęstunek. Wśród zgromadzonych na zakończeniu dzieci rozlosowano kilkanaście nagród niespodzianek.
Podsumowując – zajęcia stały na wysokim poziomie zaangażowania ze strony dzieci jak i prowadzących, co było widać na każdych zajęciach, które były bardzo urozmaicone i dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników. Przez cały miesiąc nie padło ani razu słowo „NUDA”, co nas prowadzących cieszy najbardziej. Większość uczestników żałuje, że nauka trwała tylko miesiąc i z niecierpliwością czekają na następną edycję.
Miejmy nadzieję, że owa już 11 edycja nastąpi i znów będzie można obserwować biegającą, pluskającą się i co najważniejsze uśmiechniętą i zadowoloną gromadkę dzieci na sztumskiej plaży. Kto wie może wśród nich wykiełkuje jakiś talent na miarę Otylii Jędrzejczak, czy Pawła Korzeniowskiego?”

Arkadiusz Piróg

W zakończeniu i podsumowaniu oprócz dzieci i prowadzących zajęcia uczestniczyli: Alicja Podlewska-Z-ca Burmistrza MiG Sztum, Sylwia Mackiewicz-Dyrektor M-GOPS w Sztumie, Milena Draus i Alicja Bartnicka z SCK, Ryszard Mazerski, Piotr Nowosielski i Zygmunt Słupecki z Zarządu LKS ZANTYR Sztum, Krzysztof Burczyk, Anna Sztym z DB/liczne zdjęcia na portalu Sztum.NaszeMiasto.pl/, Rodzice, Dziadkowie, opiekunowie. Były liczne podziękowania, m.in. od Rodziców dla prowadzących zajęcia.

 Sfinansowano ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania „Żyj zdrowo i sportowo- uczęszczjąc na pozalekcyjne zajęcia sportowe.