Najbliższe Marsze Nordic Walking!!!

indeksSerdecznie zapraszamy na marsze rekreacyjne Nordic Walking finansowane przez Miasto i Gminę Sztum w ramach udzielonej dotacji na zadanie pn.: „Rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum”, realizowane przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum oraz marsze NW z rywalizacją:

  1.  20 czerwca br. (sobota) zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum,
godz. 15.45 (wspólny wyjazd autobusem)

Marsz rekreacyjny Nordic Walking podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi po okolicznych lasach /6-8 km/. Powrót planuje się około godziny 19.00. Na zakończenie udział w festynie.

2. 25 czerwca br. (czwartek) zbiórka na Plaży Miejskiej, godz. 16.15

Marsz rekreacyjny Nordic Walking podczas II Otwartych Przełajowych Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR w dniu 25 czerwca b.r ze Sztumu do Gospodarstwa Agroturystycznego Klimbergowice Państwa HOMA w Sztumskiej Wsi. Zbiórka na Plaży Miejskiej w Sztumie 16.15. Wymarsz na trasę przez Zajezierze na trasę około 6 km. Na zakończenie wspólne ognisko.

  

Zawody sportowe w marszu Nordic Walking:

1. Nocny Marsz Świętojański Nordic Walking w Gdyni – 19 czerwca godz.22.00

nr 313 Brzustewicz Aleksandra

2. Puchar Pomorza w Nordic Walking w Jarosławcu w dniu 20 czerwca/sobota        Wyjazd o godzinie 6.00, zbiórka przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. więcej na;  http://www.pucharpomorza.com/

5 km

Kłopotowski Ryszard

Kołpak Jan

Langmeser Kinga

Langmeser Regina

Lipińska Regina

Podolski Mirosław

Zembrzuska Ewa

10 km

Parafiniuk Katarzyna

Szpalerska Mirosława

Powodzenia!!!