Minister sportu Adam Korol otwiera I etap modernizacji stadionu w Sztumie!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Minister Sportu Adam Korol

W obecności dzieci szkół podstawowych uczestniczących w grach i zabawach programu ministerialnego „Lekkoatletyka dla każdego”,  licznie zgromadzonych mieszkańców, głównie członków wszystkich klubów sportowych i władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum, Powiatu  Sztumskiego oraz Adama Korola Ministra Sportu i senatora Leszka Czarnobaja dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oddania do użytki I etapu modernizacji stadionu miejskiego w Sztumie.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Minister Sportu Adam Korol wręcza medale dzieciom.

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymały pamiątkowe medale z rąk ministra Sportu Adama Korola. Były krótkie wystąpienia ministra sportu oraz Leszka Tabora – Burmistrza Sztumu, pokazujący w skrócie dorobek sportu sztumskiego, wspólne zdjęcia, zwiedzanie nowo oddanego budynku do użytku oraz marsz rekreacyjny nordic walking. Były dyskusje i wymiana poglądów międzypokoleniowych od dzieci do nestorów sportu sztumskiego Bohdana Czarneckiego z Gościszewa i Stanisława Walczaka.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Ośrodek Lekkiej Atletyki w Sztumie! „Sport dla każdego”

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Sztumscy uczestnicy marszów NW z Adamem Korolem!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nestorzy sportu sztumskiego, po lewej B.Czarnecki, po prawej St.Walczak.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Sztumscy n-le w-f z ministrem sportu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy i czekamy na drugi etap – tartanowy stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie dla wszystkich!!!