„Biegamy Mikołajkach Pomorskich o Puchar Wójta”

Zamieszczamy regulamin pierwszej imprezy biegowej pod nazwą „MIKOŁAJKI POMORSKIE BIEGAJĄ O PUCHAR WÓJTA ” i w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

1.ORGANIZATORZY
-Wojciech Grzywiński
-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szreibera 14 82- 433 Mikołajki Pomorskie
-przy wsparciu sponsorów i LKS ZANTYR Sztum

2.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.Promocja gminy Mikołajki Pomorskie
3.Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich

3.TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się 23 sierpnia 2014 roku na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich o godz. 14.00 bez względu na warunki atmosferyczne
2. Biegi dla dzieci: od godziny 14:00 (na stadionie gminnym) Uczestnicy na start muszą się zgłosić do godz.13:30
3. Bieg główny – 5 km, start godzina 15.00
4.Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje
zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

4.ZASADY UCZESTNICTWA
1.W biegu na 5km ? I Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta?, prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która ukończyła 16 lat.
2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów
4.Biuro Zawodów będzie się mieścić na stadionie gminnym w Mikołajkach Pomorskich. Będzie czynne dnia 23.sierpnia 2014 roku(sobota) w godz.12:00-13:30
5.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz obsługi z ramienia Organizatora
6.Organizowane będą następujące biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży: —
– biegi dla przedszkolaków do 7 lat na 100m ,,Bieg po słodycze„ – biegi dla dzieci /7-13 lat, ?Bieg dla dzieci po słodycze„ na 200m
– biegi dla szkół gimnazjalnych na dystansie ok. 400m- upominki rzeczowe

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu na 5 km ?Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta? będą przyjmowane telefonicznie do dnia 20 sierpnia 2014 roku do godz.16.00 pod numerem tel.667 825 035
2.Organizator w ,,Biegu na 5 km ?Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta? nie przewiduje opłaty startowej
3. W biegu głównym każdy uczestnik biegu otrzymuje:
-numer startowy z agrafkami,
-pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu,
-wodę na trasie i mecie biegu

6. KLASYFIKACJA i KATEGORIE WIEKOWE

1.Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają
puchary i nagrody
2. Kategorie wiekowe :mężczyźni ? M 1(16-19lat); M 2(20-35lat); M3(36-49lat); M 4/50+ lat/oraz kobiety – K1(16-35lat); K 2 /35+ lat/
3.Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe uczestników biegu na 5 km ?Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta? będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu na 5 km ?Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta?, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie
4.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel.667 825 035

ORGANIZATOR