Materiał filmowy II Sztumskiego Aquathlonu (Autor: M. Mróz)