Maszerowali wokół J. Zajezierskiego

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Grupa przed marszem…..

Liczna grupa członków sekcji Nordic Walking Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum uczestniczyła w dniu dzisiejszym w rekreacyjnym marszu wokół J. Zajezierskiego. Po zakończeniu spotkanie przy ciastku i kawie i plany na przyszkość, które wkrótce podamy.

Podziękowania za przygotowanie dla Alicji, Barbary i Janka.