Maszerowali rekreacyjnie nową ścieżką wokół J.Zajezierskiego!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Grupa mieszkańców miasta i Gminy Sztum przed marszem!

W sobotnie południe przy sprzyjającej  aurze grupa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na zaproszenie Jana Kołpaka maszerowała rekreacyjnie nową ścieżką wokół Jeziora Zajezierskiego. Byli również nowi mieszkańcy Sztumu, chcący uczestniczyć we  wspólnych marszach. Jan Kołpak , członek Zarządu LKS ZANTYR Sztum i szef sekcji Nordic Walking zaproponował, żeby na zakończenie każdego marszu była wspólne. krótkie  spotkanie przy kawie i ciastku, przygotowywane przez poszczególnych członków, i tak było. Kolejne spotkanie tego typu to siódmy styczeń 2017 rok. Dziękuje Panu Jankowi za pomysł i inicjatywę oraz przygotowanie spotkania i poczęstunek oraz tym wszystkim, którzy wsparli Pana Janka w tych działaniach..

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pan Janek przygotowujący spotkanie!!!

Zapraszamy 30 grudnia na marsz rekreacyjny Nordic Walking w ramach I Sylwestrowego Biegu Wieczornego o godz. 17.300 na plaży i toast Noworoczny w dniu 1 Stycznia 2017 o godz. 12.00 na plaży.

Ryszard Mazerski