Masaże od 1 marca!

PB2826logoLekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum informuje, że masaże dla zawodników klubu zostaną wznowione z dniem 1 marca. b.r. Odbywać się będą w każdy wtorek od godziny 16.40 w Wojewódzkim Zespole Szkół Ponadlicealnych w Sztumie ul.Reja i prowadzone będą przez słuchaczy tej placówki.

Zapraszamy w imieniu WZSP w Sztumie i klubu!!!