Marsz Nordic Walking w Postolinie


W minioną sobotę odbył się  Marsz Nordic Walking w Postolinie . Zbiórka wszystkich chętnych nastąpiła przy Bibliotece w Postlinie.   Promowano Postolin i Nordic Walking

Trasa rekreacyjnego marszu prowadziła okolicami Postolina do lasu, około 5 km. Na zakończenie marszu było ognisko z kiełbaskami oraz losowanie upominków.

Marszem wiosennym w dniu 16 marca w Postolinie rozpoczety został cykl marszów Nordic Walking w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Sztum w celu promowania walorów poszczególnych miejscowości oraz propagowania Nordic Walking wśrod lokalych środowisk w ramach aktywności wszystkich mieszkańców.

Organizotarami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Rada Sołecka Postolina, Sztumskie Centrum Kultury i Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum

Marsz i ognisko ze środków Miasta i Gminy Sztum  przygotowały aktywne Panie z Postolina: Elżbieta Wysocka-sołtys i radna oraz Małgorzata Adamczyk-propagatorka marszów Nordic Walking w Postolinie.

Przypomnijmy najważniejsze informacje o Postolinie za Wikipedią:

Z kart historii[edytuj]

Wieś została lokowana w 1295 roku na prawie chełmińskim. Od 1772 pod administracją zaboru pruskiego trwającego do 1918 roku. Miejscowość po przegranym przez Polskę plebiscycie na Powiślu (W Postolinie oddano 83% głosów na Polskę) pozostawała w dwudziestoleciu międzywojennym silnym ośrodkiem polskości na terenie ówczesnych Niemiec. Działały tu polska szkoła i przedszkole oraz filia Związku Polaków w Niemczech.

Zabytki[edytuj]

  • Kościół gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV w., rozbudowany w 1672 r., przebudowany (m.in. sklepienia) w latach 1867-69. Halowy, z neogotycką wieżą frontową i trójbocznie zamkniętym prezbiterium.

Ponadto Postolin znany z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych/ od 1923 r./, Klubu Piłkarskiego „Błyskawica”

 

Kolejny marsz w miesiącu kwietniu w Czerninie-13.04.b.r/sobota/godz.11.00. Zbiórka przy klubie

/dawna przychodnia/