LKS ZANTYR wśród nagrodzonych!!!

Logo-Konkursu_Inicjatywa_RGB_20_04_2015_partner

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy bardzo radosną wiadość z Warszawy, że Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum został nagrodzony za zajęcie miejsca w pierwszej dwudziestce w kraju w zadaniu: ” Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”  organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Informujemy, że w kwietniu b.r w związku z ogłoszonym powyższym konkursie LKS ZANTYR Sztum zgłosił projekt pod nazwą: Wszyscy mogą chodzić z kijkami – Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum i Powiatu Sztumskiego oraz Puchar Pomorza w Nordic Walking”. Zgodnie z regulaminem złożyliśmy na początku października obszerne sprawozdanie z przeprowadzonego zadania. Efekt znany. Jest nagroda dla klubu za wysiłek, trud i propagowanie marszów Nordic Walking w naszym środowisku. Podsumowanie w dniu 21 listopada b.r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Delegacja LKS ZANTYR Sztum zgodnie z zaproszeniem wybiera się w 4-osobowym składzie na Stadion Narodowy!!!

Bardzo dziękujemy samorządom Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego za pomoc i wparcie w realizacji powyższego zadania, od samego początku propagowania marszów Nordic Walking w naszym środowisku i organizacji mistrzostw. To, jak podkreślamy zawsze: doskonała promocja Ziemi Sztumskiej – Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego w naszym kraju!!!

Dziękujemy za docenienie naszego wysiłku!!!

Scan