Lektura świąteczna – z kart historii Sztumskiego Biegu 3 Maja!!!

Z kart historii Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja /cz. 1./

Zdjęcie Janusza Ryszkowskiego z Biegu 3 Maja 1994 roku! A na zdjęciu???

Sztumskie Biegi Solidarności 3 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja powstały z inicjatywy działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sztumie /siedzibę miało w piwnicach budynku kina/- Jerzego Czai i Zbigniewa Jażdżewskiego. /Nigdy nie zmieniły nazwy i daty, zmieniali się tylko organizatorzy i miejsce./Z propozycją zorganizowania imprezy biegowej dla społeczeństwa sztumskiego z okazji Święta 3 Maja zwrócili się do działaczy sztumskiej Solidarności, m.in. Lecha Wnukowskiego. W tym czasie w Sztumie nie było żadnych imprez biegowych, a przypomnieć trzeba , że w latach 70 i 80 były liczne imprezy biegowe – uliczne i przełajowe o randze ogólnopolskiej.
I tak w 1990 roku zrodził się Sztumski Bieg Solidarności z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozgrywany w Parku Miejskim. Od 1990 roku nieprzerwanie do 2005 roku MKK NSZZ Solidarność w Sztumie przeprowadził szesnaście biegów. Do X jubileuszowego biegu komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Edward Studziński. Od VI biegu w organizacji imprezy uczestniczy Włodzimierz Grekulak, który od 2000 roku, czyli od XI biegu przejmuje funkcję dyrektora biegu. W 2006 roku następuje przerwa w organizacji tej imprezy. A szkoda.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa sztumskiego. Przyjeżdżało wielu biegaczy z Polski – Katarzyna Dziwosz, Renata Antropik, Leszek Zblewski, Dariusz Klein, Jarosław Czubaszek i inni – medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci kraju. W biegach corocznie startowało w granicach 400 – 500 uczestników. Rekordowa liczba startujących jest trudna do ustalenia, ze względu na brak wszystkich danych. Według zachowanych materiałów najwięcej uczestników było w 2000 roku ? 530. Brak jest danych za 1998 i 2001 rok.
Imprezy przeprowadzane w takich okazałych rozmiarach były możliwe dzięki wsparciu idei Solidarności przez wielu sponsorów. Były lata, że lista darczyńców liczyła prawie sto pozycji. Kiedy znaczenie Solidarności ulega osłabieniu, spada hojność sponsor, mniej środków, spada ranga imprezy, liczba uczestników. W roku 2004 było 347, w 2005 ? 335.
Trzeba przypominać, że X Jubileuszowy Sztumski Bieg Solidarności wygrywa zawodnik gospodarzy Bartosz Mazerski. Sukces powtarza w 2001 roku /po emocjonującym finiszu na ostatnich metrach z bardzo utytułowanym Dariuszem Kleinem z Oleśniczanki. Wygrywa ponownie w 2002 , 2003 i 2004 roku.
W wszystkich biegach, w których startował do 2006 roku stawał zawsze na podium. Rekordzistką w śród pań jest Katarzyna Dziwosz z Malborka /wychowanka Ryszarda Mazerskiego/, która od 1997 wygrywała nieprzerwanie.
Rok 2006, to rok przerwy w organizacji Sztumskiego Biegu Solidarności.
W na przełomie lat 2006/2007 MKK NSZZ Solidarność /Włodzimierz Grekulak/ zwraca się z prośbą o przejęcie organizacji XVII Sztumskiego Biegu Solidarności przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Trwają konsultacje wśród działaczy klubu, z władzami samorządowi Sztumu i Powiatu Sztumskiego. Zapada decyzja o przejęciu biegu i podpisaniu umowy o przejęciu i organizacji imprezy.

Najlepsi w Biegu Głównym Sztumskiego Biegu Solidarności w 1998 – 2005

Rok Miejsce Mężczyźni Miejsce Kobiety
2005
– 1 Leszek Zblewski /Remus Kościerzyna/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 -Jarosław Czubaszek /Grudziądz/ 2 Beata Górzyńska /Iława/
3 – Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/ 3 Elżbieta Tuwalska /Grabowiec/
2004
1 Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Cezary Zieliński /Rodło Kwidzyn/ 2 Katarzyna Misarko /Lider M-k/
3 Mariusz Laut /Rodło Kwidzyn/ 3 Agata Manteufel /Victoria/
2003
1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Oleśniczanka/ 2 Danuta Kopczyńska /Rodło K-n/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Barbara Krawczyk /Ostróda/
2002
1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Oleśniczanka/ 2 Barbara Krawczyk /Ostróda/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Elżbieta Raburska /Technik M-k/
2001
1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Olesniczanka/ 2 Renata Antropik /Warszawianka/
3 Roman Hudzik /Pelplin/ 3 Danuta Kopczyńska /Kwidzyn/
2000
1 Roman Hudzik /Pelplin/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Bartosz Mazerski /Sztum/ 2 Renata Antropik/Warszawianka/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Justyna Gruca /Kwidzyn/
1999
1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/

1998

1 Roman Hudzik /Pelplin/ 1 Katarzyna Dziwosz /Mazerski
2 Bartosz Mazerski /Sztum/ 2 Magda Andzelak /Malbork/
3 Szajkowski Arkadiusz /Elbląg/ 3 Urbanowska Magda /Sztum/
Ryszard Mazerski

Z historii Sztumskiego Biegu 3 Maja/cz.II/ !!!

 

Z historii Sztumskich Biegów Solidarności w latach 2007- 2016 i już 2017!!!

Od 2007 roku Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja organizowany jest przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum za sprawą Włodzimierza Grekulaka, który w imieniu Solidarności zwrócił się z prośbą do klubu o przejęcie organizacji biegu. W 2006 roku bieg nie był organizowany. W 2007 i 2008 roku biegi odbywały się na Zamku Sztumskim a następne ze startem i metą przed Urzędem Miasta  i Gminy Sztum, na różnych dystansach – obecnie na 10 km. W 2016 roku były dwie pętle wokół Jeziora Zajezierskiego ze startem przed Starostwem a metą przed Urzędem. W 2017 roku biegi zmieniają formułę, będzie to I Festiwal Biegowy w Sztumie z I Maratonem Dolnego Powiśla/ponad 9 okrążen wokół jeziora/ i tradycyjnie, XXVII już Międzynarodowym Sztumskim Biegiem Solidarności, w tym III Mistrzostwami Pracowników Służby Więziennej, biegami dla dzieci i marszem Nordic Walking. Trasa biegów przebiegać będzie Bulwarem Zamkowym, nową ścieżką pieszo-rowerowej, meta przy plaży miejskiej. Jak wcześniej podawaliśmy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja nigdy nie zmienił terminu oraz nazwy. Zmieniali się organizatorzy, miejsce i dystans. Bieg organizuje obecnie bardzo duży zespół ludzi, na czele Komitet Organizacyjny pod kierunkiem Leszka Tabora-Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. W skład wchodzą szefowie i przedstawiciele instytucji, firm, które przygotowują, zabezpieczają i przeprowadzają imprezę: Miasta i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego w Sztumie, SCK, SP2 Sztum, PWiK Sztum, Zakładu Karnego w Sztumie, Powiatowej Komendy Policji w Sztumie, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sztumie, Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Sztum, Straży Miejskiej w Sztumie, Miejsko-Gminnego Zespołu Szkół w Sztumie, SAR Burczyk Estrada Sztum i Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum. Wspomaga bardzo liczny zespól sędziowsko-organizacyjny, wolontariat Miasta i Gminy Sztum i Zespołu Szkół Zawodowych Barlewiczki. Dyrektorem biegu od 2007 roku jest Ryszard Mazerski. Od 2007 roku w imprezie startują zawodnicy zagraniczni z Kenii, Niemiec, Francji, Ukrainy, Litwy, Białorusi.  W  naszej imprezie brał i bierze udział Mohtar Behnari z miasta partnerskiego Val de Reui/Francja/, były mistrz Europy w biegach przełajowych. Startował w Sztumie trzy razy, ale nigdy nie wygrał. Raz był drugi, raz trzeci i raz czwarty.  Imprezę wspomagają liczni sponsorzy i darczyńcy, bez których impreza nie mogła by się odbyć. Wykaz w artykule poniżej. W 2016 roku XXVI Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum organizowany był w roku szczególnym – obchodów 600-lecia Sztumu!!! To była rekordowa impreza, 1000 uczestników, w tym 326 w biegu na 10 km. To były również II Mistrzostwa Pracowników Służby Więziennej w biegu na 10 km i II Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w biegu na 10 km, gdzie wzięło udział ponad 100 mieszkańców Sztumu.  To było godne uczczenie 600-lecia Sztumu i Konstytucji 3 Maja – wielkie święto sportu sztumskiego, święto biegania!!!!!!!!!

Jak będzie w tym roku? Ilu uczestników, jak sprawdzi się nowe miejsce na plaży?/zmiana podyktowana remontem ulicy Mickiewicza./ Wszystko już od godziny 10.00 – maraton, od 16.00 bieg na 9,2 km ze startem na plaży.

Zapisy elektroniczne ylko do 20 kwietnia na www.zantyr.pl Zapisy dzieci w dniu zawodów.

Powodzenia!

2007 – 5, 5 km – Start i meta Zamek Sztum
Bieg główny mężczyzn
1. Mazerski Bartosz -Zantyr Sztum
2. Zblewski Leszek- Remus Kościerzyna
3. Gurfinkiel Łukasz -SKLA Sopot

Bieg główny kobiet
1. Lewandowska Agnieszka -Promień Kowalewo
2. Ligaj Lucyna Zawisza-Bydgoszcz
3. Dziwosz Katarzyna- AMD NTT System Warszawa
……………………………………………………………………..
7.Komowska Joanna, z domu Świeczkowska – LG Mulchein, była mieszkanka Sztumu
8.Szpak Justyna Zantyr Sztum, najlepsza mieszkanka Sztumu
2008 – 6 km Start i meta Zamek Sztum
Bieg główny mężczyzn
1. Komen Joel Kenia
2. Dudycz Radosław- Enervit Team Polska
3. Mazerski Bartosz- Zantyr Sztum

Bieg główny kobiet
1. Nagadowska Anna- Olsztyn
2. Kryza Wioletta- Olsztyn
3. Lisowska Aleksandra -Braniewo
………………………………………………..
6. Szpak Justyna Zantyr Sztum – najlepsza sztumianka
2009 – 6,6 km – start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum
Bieg główny mężczyzn
1. Timaszow Władimir- Ukraina
2. Benhari Mokhtar- Val de Reuil – Francja /mistrz Europy w biegach przełajowych
3. Zaworonok Igor – Białoruś
………………………………………
4.Mazerski Bartosz -Zantyr Sztum ; najlepszy polski i sztumski zawodnik

Bieg główny kobiet
1. Kłuczyńska Marzena- Poznań
2. Janasiak Agnieszka -TS Olimpia Poznań
3. Kryza Wioletta- Olsztyn
…………………………………
10.Beger Karolina Zantyr Sztum -28.08; najlepsza sztumska zawodniczka

2010 – 6,6 km – start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum
Bieg główny mężczyzn
1. Slavenski Ilya- Białoruś
2. Zaworonok Igor -Białoruś
3. Brzeziński Błażej- MUKS Bydgoszcz
……………………………………………………….
5. Mazerski Bartosz Zantyr Sztum; najlepszy sztumski zawodnik
Bieg główny kobiet
1. Kalendarova-Ochal Olga -Ukraina
2. Barvanova Ilona- Ukraina
3. Nowakowska Dominika -LLKS Ziemi Kociewskiej Smętowo
– brak sztumskiej biegaczki !!!!!

2011 – 10 km -start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum
Bieg główny mężczyzn
1. Chabowski Marcin WKS Flota Gdynia
2. Szafar Vitalij Ukraina
3. Sitkowski Aleksander Ukraina
…………………………………………..
14.Dębowski Piotr Zantyr Sztum
………………………………………………
19.Piróg Arkadiusz Sztum; najlepszy Sztumianin

Bieg główny kobiet
1. Kalendarova-Ochal Olga- Bydgoszcz
2. Milcajewa Oksana -Ukraina
3. Duliba Aleksandra -Białoruś
…………………………………….
28.Beger Karolina Sztum -najlepsza Sztumianka

2012 – 10 km – start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum

Bieg główny mężczyzn
1.Makule Martin -29.38 -Kenia
2.Tanui John- 29.43 -Kenia
3.Okseniuk Sergiej -29.56 -Ukraina
4.Mohtar Behnari 30.51 Francja/Val de Reuil/-były mistrz Europy
……………………………………………
7.Sadowski Robert 32.45 Gdynia – najszybszy Polak
…………………………………………………….
9.Kaliś Karol- 33.41- Zantyr Sztum
………………………………………………
17.Jażdżewski Seweryn 36.18 Sztum – najlepszy Sztumianin

Bieg główny kobiet
1.Nowakowska Dominika -36.06 -LKB Braci Petk Lębork
2.Kryza Violeta -36.34 -Olsztyn
3.Didan Oksana -37.04- Ukraina
………………………………………….
16.Bucewka Magda- 48.59 -Zantyr Sztum

2013 rok – 10 km – start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum

Bieg główny mężczyzn
1.Makule Martin -29.31- Kenia
2.Gardzielewski Arkadiusz- 29.31 -Śląsk Wrocław
3.Behnari Mohtar -29.57- Val de Reuil/Francja/
……………………………………………………
6.Sadowski Robert- 32.00 -Zantyr Sztum
……………………………………………………
14. Piróg Arkadiusz 35.23 Zantyr Sztum, najlepszy sztumski zawodnik
Bieg główny kobiet
1.Kalendarowa Ochal Olga 34.07 Bydgoszcz
2.Krawczyńska Marta 34.39 Malbork
3.Krautsova Volha 34.56 Ukraina

11.Bucewka Magda- 42.13 -Zantyr Sztum, najlepsza sztumska zawodniczka

2014 – 10 km – start i meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum

Bieg główny mężczyzn
1.Sirma Haron -28.51 -Kenia
2.Kwalia Launen- 28.52 -Kenia
3.Makule Martin -30.33 -Kenia
………………………………………
6.Mazerski Bartosz -31.23- Zantyr Sztum, najlepszy polski zawodnik

Bieg główny kobiet
1.Krawczyńska Marta -35.02 -Malbork
2.Paprocka Ewelina -35.56 -Obliwice/GKS Tęcza/
3.Balciunaite Zivite -37.10- Wilno/Litwa/
4..Bucewka Magda -41.25 -Zantyr Sztum – najlepsza sztumianka

2015 – 10 km – start przed Starostwem, meta przed Urzędem Miasta i Gminy Sztum

Bieg główny mężczyzn                                                                

1.Kimayo Hilary – 29.48 – Kenia

2. Olinyk Pawel – 30.30 – Ukraina

3.Behnari Mohtar – 32.13 – Francja

4-5 Sadowski Robert i Bartosz Mazerski /najlepszy sztumianin/– 32.57 – ZANTYR

Bieg główny kobiety                                                                         

1.Bivot Gladys – 35.17 – Kenia

2. Lisowska Aleksandra – 35.35 – AZS Olsztyn

3. Olinyk Svitlana – 37.19 Ukraina

4. Tuwalska Małgorzata – 39.10 – LKS ZANTYR Sztum

5 Tuwalska Elżbieta – 41.10 – LKS ZANTYR Sztum

……………………………………………………………………………………

7.Bucewka Magda – 43.10 – LKS ZANTYR Sztum – najlepsza sztumianka

2016

Bieg główny mężczyzn

1.Gardzielewski Arkadiusz – Śląsk Wrocław – 30.40                                                                   2. Rogiewicz Andrzej – Zantyr Sztum – 31.30                                                                             3. Timashov Vladimir – Ukraina31.55                                                                                             4. Karwiński Michał – Zantyr – 33.10                                                                                               5. Sadowski Robert – Zantyr – 33.17

Kobiety:

1.Lisowska Aleksandra – Olsztyn – 35.52                                                                           2.Pawłowska Dorota – Marzęcice – 39.32                                                                           3.Tuwalska Elzbieta – Zantyr Sztum – 40.18                                                                       4.Tuwalska Małgorzta – Zantyr – 40.36                                                                                   5.Bucewka Magda- Zantyr – 42.23                                                                                             6.Szymańska Sara – Sztum – 42.34

2017 ?????

Mazerski Ryszard