Kurs sędziów lekkiej atletyki!!!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum i Kolegium Sędziów POZLA w Gdańsku organizują kurs sędziów lekkiej atletyki. Pierwsze spotkanie kandydatów na sędziów LA odbędzie się w dniu 26 listopada b.r. o godzinie 10.00 w sali ZS w Sztumie, drugie 17 grudnia b.r. Więcej informacji wkrótce. Zgłoszenia do Marcina Chańko telefon 697 355 599