Kurs sędziów LA częściowo odpłatny!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W związku z trwającym kursem sędziów LA Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum z przykrością informuje, że niestety kurs na kandydatów na sędziów LA jest częściowo odpłatny. Z w związku z wynikłym nieporozumieniem, co do kosztów kursu,   uczestnicy kursu zobowiązani są do poniesienia częściowych kosztów kursu – młodzież szkolna – 30 zł, pozostali – 60 zł. Płatne w sobotę na miejscu. Klub nie jest w stanie sfinansować całości kosztów kursu. Za całe nieporozumienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że kurs organizujemy dla Państwa, od wiosny będzie mieli możliwość prowadzenia zawodów LA, nie tylko w Sztumie. Za to otrzymywać będzie Państwo ryczałt sędziowski. Mam nadzieję a właściwe jestem pewny, że wszyscy pozytywnie zdadzą test i otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu, legitymacje i plakietkę sędziego PZLA. Zapraszamy w sobotę 17 grudnia b.r na drugą cześć kursu o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Sztumie. Kto nie był na pierwszej części, może dołączyć w sobotę.

Zapraszamy i jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuacje i pewne obciążenia.

Do zobaczenia w sobotę!!!

Ryszard Mazerski