Komunikat z zawodów lekkoatletycznych „O Uśmiech Dziecka”

Poniżej komunikat z zawodów PIKNIK LEKKOATLETYCZNY O „UŚMIECH DZIECKA” zorganizowanych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum i SCK. Komunikat przygotowany przez Agnieszkę Borowską. Dziękujemy!!!

KOMUNIKAT-Uśmiech dziecka

„Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017″ pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo – uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe”.