Kolejne zawody LA na stadionie miejskim w Sztumie!!!

Zapowiedź

I Mityngu LA dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów  -Sztum 21 czerwca 2017

  1. Cel

Propagowanie i rozwój lekkiej atletyki w Sztumie

  1. Organizator

LKS Zantyr Sztum i SCK

  1. Termin i miejsce

21.06.2017, Stadion miejski w Sztumie godz. 12.00

  1. Program i zasady rozgrywania zawodów

Młodzicy rocz. 2002-03 – 100 m, 300 m, 1000m, kula/5 kg/, w dal

Młodziczki rocz. 2002-03 – 100 m, 300 m, 1000 m, kula/3 kg/, w dal

Juniorki młodsze rocz. 2000-01 – 100 m, 400 m, 1500 m, kula/3 kg/, w dal

Juniorzy młodsi rocz. 2000-01 – 100 m, 400 m, 1500 m, kula/5 kg/, w dal

Juniorki rocz. 1998-99 – 100 m, 400 m, 1500 m, kula/4 kg/, w dal

Juniorzy rocz. 1998-99 – 100 m, 400 m, 1500m, kula 6 kg/, w dal.

W biegu na 100 m serie na czas oraz 6-osobowe  finały,  w konkurencjach technicznych – wszyscy 4 próby. Konkurencja odbędzie się przy udziale minimum trzech zawodników.

Po za konkursem mogą startować starsi, bez prawa startu w finale i sprzętem juniorów

  1. Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia na sztum@zantyr.pl do dnia 19 czerwca b.r

  1. Dla najlepszych wg tabel wielobojowych – słodkie upominku
  2. W sprawach spornych – decyduje organizator.

 

                                                                   Organizatorzy