Kolejna nauka pływania dla dzieci!

W dniu 1 lipca b.r. rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnej nauki pływania dla dzieci w ramach zadania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” prowadzona przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum ze środków MiG Sztum. To dziesiąta edycja tej wakacyjnej oferty  wypoczynku i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu oraz nauczenia się podstaw pływania. Przez osiem lat naukę pływania z bardzo dużym powodzeniem prowadzili Państwo Róża i Mirosław Zarańscy, zawsze zakończoną amatorskimi zawodami pływackimi. W ostatnich trzech latach do współpracy zaproszony został Arkadiusz Piróg, który po rezygnacji Państwa Zarańskich od ubiegłego roku wspólnie z Sewerynem Jażdżewskim z ramienia LKS ZANTYR Sztum prowadzi zajęcia przy wydatnej pomocy Krzysztofa Burczyka, sztumskich ratowników, SCK, Pionkolandii ze środków M i G Sztum. Dodać trzeba, że nie wszyscy wiedzą lub chcą pamiętać, że zadanie  to autorski projekt Pana Ryszarda Mazerskiego – prezesa klubu, który przez tyle lat z dużym powodzeniem przy wsparciu działaczy klubu i prowadzących zajęcia  realizuje to zadanie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.