Dziś zakończenie nauki pływania!

thumb.htmlaDzis/piątek 29 lipca/ o godzinie 11.00 na plaży miejskiej w Sztumie zakończenie nauki pływania dla dzieci z Miasta i Gminy Sztum, realizowane od 12 lat przez działaczy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum. Urozmaicone zajęcia prowadzone przez instruktorów Iwonę Burczyk i Piotra Spiżewskiego bardzo przypadły ponad 60 – ciu dzieciom do gustu. Jutro otrzymają dyplomy ukończenia Letniej Szkoły Pływania, jak i wyróżnienia za 100 % frekwencje i postępy w nauce pływania. Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 pod nazwą Żyj zdrowo i sportowo” w ramach obchodów 600-lecia Sztumu. Dużego wsparcia udzieliła SAR Burczyk Estrada Krzysztofa Burczyka, Sztumskie Centrum Kultury, PWiK Sztum oraz sztumscy ratownicy WOPR Agnieszka Podlewska i Marek Zarański.