IX Bieg Kaszubski w Linii!!

W IX Wojewódzkim Biegu Przełajowym Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Linii w dniu 13 kwietnia b.r. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” Sztum reprezentować będą:

1.Cebula Bogdan – 9 km

2.Piotrowski Lech – 9 km

3.Bożykowski Jan – 9 km

4.Czaja Jerzy – 9 km

5.Jurewicz Mirosław – 9 km

6.Sosiński Dariusz – 9 km

7.Treć Leon – 9 km

Wyjazd  13 kwietnia b.r. /niedziela/, godzina 10.00, zbiórka przy U M i G Sztum.

Potwierdzenie udziału we wspólnym wyjeździe do piątku do Bogdana Cebuli!!

REGULAMIN

I Organizatorzy
 GS LZS w Linii;
 Urząd Gminy w Linii;
 Gminny Dom Kultury w Linii;
 Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku;
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie ?
Impreza dofinansowana ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
II Cel
 Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 Bieg masowy jako forma aktywnego wypoczynku oraz wyłonienie utalentowanej młodzieży;
 Promocja walorów krajobrazowo ? przyrodniczych Kaszub i gminy Linia;
III Termin i miejsce
13.04.2014 r. godz. 12.00 ? uroczyste otwarcie.
Godz. 12.15 ? pierwszy bieg przełajowy. Stadion gminny przy ul. Sportowej w Linii.
IV Patronat medialny
 Dziennik Bałtycki;
 Radio Kaszëbë;
 Twoja Telewizja Morska,
 Ekspress Powiatu Wejherowskiego
 Kurier Kaszubski;
 www.kibol.pl
 lębork24.info
 www.maratonypolskie.pl
V Program zawodów
1. BIEG ?krasnoludków? (rocznik 2007 i młodsi) 200 m
2. bieg dziewcząt (rocznik 2004-2006) 1400 m
3. bieg chłopców (rocznik 2004-2006) 1400 m
4. bieg dziewcząt (rocznik 2001-2003) 1000 m
5. bieg chłopców (rocznik 2001-2003) 1000 m
6. bieg młodziczek (rocznik 1998-2000) 1400 m
7. bieg młodzików (rocznik 1998-2000) 1800 m
8. bieg juniorek (rocznik 1995-1997) 3000 m
9. bieg juniorów (rocznik 1995-1997) 3000 m
10. bieg główny seniorów i seniorek OPEN (1994 i starsi) ? start wspólny
(kobiety i mężczyźni) ok. 9000 m
VI Zgłoszenia
 Do dnia 9 kwietnia 2014 r. fax-em lub e-mailem: gok@gminalinia.com.pl
lub na www.elektronicznezapisy.pl
 Dopuszcza się zgłoszenie seniorów i seniorek na 1,5 godziny przed rozpoczęciem biegu głównego.
VII Nagrody i wyróżnienia
 puchary, medale, nagrody rzeczowe, dyplomy: I ? III,
 nagrody finansowe ? dla uczestników biegu głównego,
 w każdej z kategorii dziewcząt i chłopców oraz juniorek i juniorów pierwszych 20 zawodników otrzyma
pamiątkowe medale.
 w biegu głównym OPEN każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
l.p. kategoria miejsce OPEN
1.
SENIORKI
I 450 zł
2. II 250 zł
3. III 150 zł
4.
SENIORZY
I 450 zł
5. II 250 zł
6. III 150 zł
Ponadto organizator przewiduje nagrody w kategoriach :
l.p. kategoria miejsce
rocznik
1974 – 1965
rocznik
1964 –
1955
rocznik
1954 i starsi
1.
WETERANKI
I 150 150 150
2. II 100 100 100
3. III 50 50 50
4.
WETERANI
I 150 150 150
5. II 100 100 100
6. III 50 50 50
Nagrody finansowe za zajęcie miejsc nie dublują się !!!
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WETERANÓW
NAGRODY FINANSOWE WYPŁACANE BĘDĄ GDY W DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ
WYSTARTUJĄ CO NAJMNIEJ 3 ZAWODNICZKI / 3 ZAWODNIKÓW.
 KAŻDEGO UCZESTNIKA BIEGU OPEN OBOWIĄZUJE WPISOWE 15 zł.
Organizator nie wystawia faktur, a jedynie potwierdzenie wpłaty.
 Przynależność klubowa w klubach biegacza, klubach lekkoatletycznych nie zwalnia z obowiązku opłaty
wpisowego.
 Każdy z uczestników biegu seniorskiego otrzyma pakiet reklamowy gminy Linia.
WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESNIKÓW ZAWODÓW BEZPOŚREDNIO PO
ZAKOŃCZENIU BIEGU SENIORSKIEGO i WRĘCZENIU NAGRÓD ROZLOSOWANE
ZOSTANĄ : TELEWIZOR, ROWER i SPRZĘT TURYSTYCZNY
VIII Postanowienia końcowe
 Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 Na każdym dystansie biegi zostaną przeprowadzone ze startu wspólnego zgodnie z przepisami PZLA.
 Rozgrzewka i zapoznanie z trasą biegu rozpocznie się o godz. 11.00.
 Nad prawidłowym przebiegiem sportowym zawodów czuwać będzie sędzia główny
Pomorskiego Związku LA.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i zagubione podczas trwania imprezy.
 Organizator nie ubezpiecza startujących oraz nie odpowiada za wypadki powstałe z winy uczestników
imprezy.
 Zabrania się startu w kolcach.
 Dojazd uczestników na koszt własny.
 Pisemną zgodę na udział w biegu zawodników niepełnoletnich musi wyrazić opiekun prawny.
 Organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników zawodów.
 Na miejscu będzie czynny bufet z artykułami spożywczymi.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu OPEN.
 Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie organizator.
Adres kontaktowy:
Gminny Dom Kultury w Linii
(gok@gminalinia.com.pl)
ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia
tel./fax: 58 572 81 64; tel. kom. 508 738 161