IV SZTUMSKI AQUATHLON – 30 lipca!!!

 

thumb.html

sztum

]}]]]]]]

 

 

 

 

 

 

 

IV SZTUMSKI AQUATHLON

Organizator: LKS ZANTYR Sztum przy współpracy z SCK, PWiK Sztum, LIDO Sztum i SAR Burczyk Estrada w ramach obchodów 600-lecia Sztumu

Termin: 30.07.2016r. (sobota)

Miejsce: Plaża Miejska w Sztumie

Godzina: 10.00

Do pokonania:

– ok. 800m pływania

– 4,7km  biegu(trasa wokół jeziora sztumskiego)

Limit uczestników – 50 osób + 10 osób zaproszonych przez organizatora

Zgłoszenia

Udział w zawodach może wziąć każda osoba, która w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat i okaże dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Zapisów na zawody należy dokonywać wyłącznie poprzez stronę elektronicznezapisy.pl

oraz w dniu zawodów w przypadku pozostania wolnych miejsc.

Opłata startowa dla uczestników wynosi 20zł.

Zawodnicy klubu LKS Zantyr Sztum oraz wszyscy uczestnicy, którzy we wcześniejszych edycjach zajmowali miejsca I-III OPEN są zwolnieni z opłaty startowej.

Opłaty można dokonywać poprzez stronę elektronicznezapisy.pl https://elektronicznezapisy.pl/event/558.html lub w dniu zawodów. W przypadku dokonaniu opłaty startowej i braku jej statusu jako dokonana na stronie internetowej imprezy uczestnik zobowiązany jest do okazania potwierdzenia dokonania opłaty w biurze zawodów przy odbieraniu numeru startowego.

W ramach zawodów organizator przewiduje następujące klasyfikacje:

OPEN miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn

Klubowa LKS ZANTYR- I mistrzostwa Klubu LKS ZANTYR SZTUM w aquathlonie

Wiekowe mężczyzn: do 30 lat, 31-45 lat, powyżej 45 lat

Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowych kategorii jak również modyfikowania obecnych w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.

Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do podpisania w dniu zawodów deklaracji o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach i startu na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia:

– zabezpieczenie trasy pływackiej oraz  biegowej

– opiekę medyczną

– depozyt

– zabezpieczenie strefy zmian

– picie na trasie biegowej

– dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn OPEN oraz w kategoriach wiekowych organizator przewiduje nagrody rzeczowe lub pieniężne w zależności od ilości pozyskanych sponsorów(zostaną podane w niedługim czasie na stronie zantyr.pl)

– dla każdego uczestnika pamiątkowy odlewany medal

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu 692489963 – Arkadiusz  Piróg /pomysłodawca imprezy/  oraz śledząc stronę zantyr.pl

Ważne!          

Udział w zawodach należy potwierdzić poprzez odbiór numeru startowego do godziny 9:30.

W przeciwnym razie w miejsce zawodnika, który nie odebrał numeru startowego mogą wystartować osoby, które zgłoszą się w dniu zawodów od godziny 9:30 do 10:00 (z zachowaniem limitu uczestników). O starcie decyduje wówczas kolejność zgłoszeń.

Godzina startu oraz przedziały kategorii wiekowych mogą ulec zmianie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej zantyr.pl

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator  i do niego należy ostateczna interpretacja  regulaminu, a decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.

 

Organizatorzy