Integracyjne Powiatowe Biegi Przełajowe!/wyniki/

W Parku Miejskim w Sztumie odbyły zasługujące na podkreślenie,  integracyjne Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada w Biegach Przełajowych zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Zwiazek Sportowy i Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Z inicjatywy Dyrektora Zbigniewa Góralskiego i nauczyciela wychowania fizycznego Piotra Nowosielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu pierwszy raz udział wzięli w takiej imprezie i to z powodzeniem  Jego wychowankowie. W silnie obsadzonym biegu gimnazjalistów na dystansie 1500 Adrian Radwański zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal. Brawo!

Z zawodników Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum na czołowych miejscach biegali:

Bieg chłopców szkół gimnazjalnych- 1500 m:

1 m Kopecki Marcin – G. Sztum

2 m Westafal Dariusz – G.Sztum

4 m Jurewicz Kuba – G. Sztum

5 m Pastewski Wojtek – G. Sztum

6 m Sinicki Bartek – G. Sztum

9 m Jankowski Mateusz- G. Sztum

Bieg chłopców szkół ponadgimnazjalnych 1500 m:

1 m Grzywiński Wojciech – Zespół Szkół Zawodowych Barlewiczki

2 m Kopecki Michał – Zespół Szkół Zawodowych Barlewiczki

Gratulujemy!!

Wszystkie wyniki!!

                                                                                             SZTUM  2.04.2014 R.

W Y N I K I

 

POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  GIMNAZJADY I LICEALIADY

W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

Dziewczęta – Szkoła Podstawowa   800 m

 

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

1.

Piasecka  Patrycja

2001

SP Czernin

2.

Surwiło Marysia

2001

SP Sztum

3.

Czapla Julita

2002

SP Mikołajki Pomorskie

4.

Kowal Klaudia

2002

SP Czernin

5.

Balicka Kaja

2003

SP Mikołajki Pomorskie

6.

Marcinkowska  Dominika

2001

SP Sztum

7.

Chybalska Sara

2001

SP Mikołajki Pomorskie

8.

Mendat Karolina

2002

SP Mikołajki Pomorskie

9.

Golicka  Anastazja

2003

SP Czernin

10.

Kruszyńska Joanna

2002

SP Mikołajki Pomorskie

11.

Dura Dominika

2001

SP Sztum

12.

Śmigielska Paulina

2003

SP Mikołajki Pomorskie

13.

Maciąg Oliwia

2001

SP Sztum

14.

Pajdzik Patrycja

2001

SP Mikołajki Pomorskie

15.

Homa Karolina

2002

SP Sztum

16.

Gałka  Joanna

2001

SP Czernin

17.

Lewandowska Katarzyna

2002

SP Czernin

18.

Gzella Klaudia

2003

SP Mikołajki Pomorskie

19.

Dembowska Gabriela

2001

SP Mikołajki Pomorskie

20.

Sosik Zuzanna

2003

SP Czernin

21.

Gmitruk  Ola

2001

SP Sztum

22.

Waszewicz Nikola

2002

SP Kołoząb

23.

Błażejewska  Sara

2002

SP  Sztum

24.

Żukowska  Daria

2001

SP Czernin

25.

Nawrotzka  Zuzanna

2003

SP Czernin

 

Chłopcy – Szkoła Podstawowa    1000 m

 

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

1.

Gołombek  Aleksander

2002

SP Czernin

2.

Zdziennicki  Michał

2001

SP Sztum

3.

Sokołowski  Damian

2001

SP  Mikołajki Pomorskie

4.

Falkowski  Radosław

2001

SP Mikołajki Pomorskie

5.

Lewowicki  Jarosław

2001

SP Sztum

6.

Piasecki Sebastian

2003

SP Czernin

7.

Wojtacki Kamil

2001

SP Mikołajki Pomorskie

8.

Wiklandt Arek

2001

SP Sztum

9.

Grudniewski  Kacper

2001

SP Sztum

10.

Pieta  Jakub

2001

SP Czernin

11.

Antoniak  Daniel

2003

SP Czernin

12.

Tutaj Oskar

2001

SP Sztum

13.

Olszynka  Michał

2002

SP Czernin

14.

Sudak  Klaudiusz

2001

SP Sztum

15.

Wac Bartosz

2001

SP Kołoząb

16.

Jarzembiński Kamil

2002

SP Mikołajki Pomorskie

17.

Nadolski Jakub

2002

SP Mikołajki Pomorskie

18.

Sokołowski Bartosz

2001

SP Mikołajki Pomorskie

19.

Chruściński Dominik

2002

SP Mikołajki Pomorskie

20.

Bernaś Aleksander

2003

SP Czernin

21.

Kotlarek Rafał

2001

SP Kołoząb

22.

Misiuk Piotr

2001

SP Sztum

23.

Kaczmarczyk  Oskar

2002

SP Sztum

24.

Możdżyński Nikodem

2002

SP Sztum

25.

Petryk Bartek

2001

SP Sztum

26.

Lewandowski Jakub

2003

SP Czernin

27.

Lemański Nikodem

2001

SP Sztum

 

Dziewczęta  Gimnazjada   1000 m

 

Miejsce

Nazwisko  imię

Rocznik

Szkoła

1.

Ciupak Magda

1999

Gim. Sztum

2.

Domańska  Karolina

1999

Gim. Czernin

3.

Natalia  Konopacka

2000

Gim. Mikołajki

4.

Białecka Karolina

1998

Gim.  Dzierzgoń

5.

Czeszejko Weronika

2000

Gim. Mikołajki Pomorskie

6.

Bączek  Roksana

2000

Gim. Dzierzgoń

7.

Ambroszkiewicz  Agata

1998

Gim. Czernin

8.

Jarzyna  Agata

2000

Gim. Sztum

9.

Kamrowska  Wiktoria

2000

Gim. Mikołajki Pomorskie

10.

Ossowska  Julia

2000

Gim. Czernin

11.

Budlowska Łucja

2000

Gim. Sztum

12.

Polanowska  Julia

1999

Gim. Sztum

13.

Długołęcka  Klaudia

1999

Gim. Sztum

14.

Bubiec  Weronika

1998

Gim. Mikołajki Pomorskie

15.

Budlewska  Julia

1999

Gim. Sztum

16.

Ciborowska  Marta

1998

Gim. Czernin

17.

Kruszyńska Marzena

2000

Gim. Mikołajki Pomorskie

18.

Sadowska Patrycja

1998

Gim. Czernin

19.

Jasińska  Dominika

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

20.

Ołdak  Alicja

1998

Gim. Czernin

21.

Ossowska  Klaudia

1999

Gim. Sztum

22.

Pasiewicz Klaudia

1999

Gim. Sztum

23.

Kotlarek Sandra

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

24.

Kruszyńska  Katarzyna

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

25,

Grzywińska  Weronika

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

26,

Karasz Sylwia

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

27.

Ambroszkiewicz Paulina

1998

Gim. Czernin

28.

Cieplińska Paulina

1998

Gim. Mikołajki Pomorskie

29.

Kwela Ola

1998

Gim. Mikołajki Pomorskie

30.

Tomczyk Aleksandra

1998

Gim. Czernin

31.

Migalska Paulina

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

 

Chłopcy Gimnazjada  1500 m

 

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

1.

Kopecki  Marcin

1999

Gim. Sztum

2.

Westwal Dariusz

1999

Gim. Sztum

3.

Radwański  Adrian

1999

Gim. Kołozab

4.

Jurewicz Jakub

1999

Gim. Sztum

5.

Pastewski  Wojciech

2000

Gim. Sztum

6.

Sinicki  Bartosz

1999

Gim. Sztum

7.

Sikorski  Alan

1999

Gim. Czernin

8.

Konefał Oskar

1998

Gim. Sztum

9.

Jankowski  Mateusz

2000

Gim. Sztum

10.

Kanarek Dawid

1999

Gim. Czernin

11.

Chabowski Mateusz

1999

Gim. Czernin

12.

Marczyk Kacper

2000

Gim. Kołoząb

13.

Kłos Kamil

1998

Gim. Mikołajki Pomorskie

14.

Śmigielski Mateusz

1998

Gim. Mikołajki Pokorskie

15.

Mikołajczyk  Dominik

1999

Gim. Czernin

16.

Malinowski  Michał

1998

Gim Czernin

17.

Plichta  Nataniel

1999

Gim. Czernin

18.

Czapla Piotr

1998

Gim. Kołoząb

19.

Nadolski Radosław

1998

Gim. Mikołajki Pomorskie

20.

Lotowski Kacper

2000

Gim. Mikołajki Pomorskie

21.

Olędrzyński Dominik

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

22.

Sztandarski Michał

1998

Gim. Czernin

23.

Majewski Dawid

1998

Gim. Dzierzgoń

24.

Potuczko Sebastian

1999

Gim. Czernin

25.

Borkowski Kamil

1999

Gim. Dzierzgoń

26.

Pietrzak Jakub

2000

Gim. Dzierzgoń

27.

Sosnowski Bartek

1999

Gim. Czernin

28.

Krusiński Łukasz

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

29.

Jas Michał

1998

Gim. Dzierzgoń

30.

Orchowski Rafał

1998

Gim. Dzierzgoń

31.

Kaczmarek Jakub

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

32.

Lewandowski  Piotr

2000

Gim. Czernin

33.

Gościniak  Grzegorz

2000

Gim. Czernin

34.

Kozubal Cezary

1998

Gim. Czernin

35.

Owczarek Patryk

2000

Gim Sztum

36.

Fehlau Filip

2000

Gim. Sztum

37.

Szota Marcin

1999

Gim. Mikołajki Pomorskie

38.

Liszewski Patryk

2000

Gim. Czernin

39.

Pieta Robert

2000

Gim. Czernin

40.

Karsten Denis

2000

SP Czernin

41.

Myszka Bartek

2000

Gim. Sztum

42.

Brzózka  Huberet

2000

Gim. Sztum

43.

Wesołowski Dawid

2000

Gim. Sztum

44.

Borecki Daniel

2000

Gim. Sztum

 

Dziewczęta Licealiada  1000 m

 

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

1.

Marcińczyk Dominika

1996

ZS Dzierzgoń

 

Chłopcy Licealiada  1500 m

 

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

1.

Grzywiński  Wojciech

1994

ZSZ Barlewiczki

2.

Kopecki  Michał

1996

ZSZ Barlewiczki

3.

Szydłowski  Jakub

1997

ZSZ Barlewiczki

4.

Parafiński Wojciech

1996

ZS Dzierzgoń

5.

Parafiński Rafał

1994

ZS Dzierzgoń

6.

Kościński Marcin

1997

ZS Dzierzgoń

7.

Kędzierski Adrian

1994

ZS Dzierzgoń

8.

Matuszczak Dawid

1995

ZS Dzierzgoń

9.

Szczupiński Prometeusz

1996

Kołoząb

10.

Bończoszek Michał

1995

ZS Dzierzgoń

11.

Rymsza Bartosz

1996

Kołoząb

 

Trzej pierwsi zawodnicy w każdej konkurencki otrzymali medale, zakupione  przez PSZS w Sztumie ze środków otrzymanych  ze Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Pięciu pierwszych zawodników z każdej grupy wywalczyło prawo startu w ?Finale wojewódzkim biegów przełajowych 11.04.2014 w Gdyni.

                                                                                       Opracował

                                                                                                     Piotr Ciesielski

 

         

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie serdecznie dziękuje działaczom klubu „Zantyr” za przygotowanie tras biegowych oraz pomoc przy przeprowadzeniu zawodów.