Z historii Sztumskiego Biegu 3 Maja cz.1

thumb.html

Sztumskie Biegi Solidarności 3 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja powstały z inicjatywy działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sztumie /siedzibę miało w piwnicach budynku kina/- Jerzego Czai i Zbigniewa Jażdżewskiego. /Nigdy nie zmieniły nazwy i daty, zmieniali się tylko organizatorzy i miejsce./Z propozycją zorganizowania imprezy biegowej dla społeczeństwa sztumskiego z okazji Święta 3 Maja zwrócili się do działaczy sztumskiej Solidarności, m.in. Lecha Wnukowskiego. W tym czasie w Sztumie nie było żadnych imprez biegowych, a przypomnieć trzeba , że w latach 70 i 80 były liczne imprezy biegowe – uliczne i przełajowe o randze ogólnopolskiej.
I tak w 1990 roku zrodził się Sztumski Bieg Solidarności z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozgrywany w Parku Miejskim. Od 1990 roku nieprzerwanie do 2005 roku MKK NSZZ Solidarność w Sztumie przeprowadził szesnaście biegów. Do X jubileuszowego biegu komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Edward Studziński. Od VI biegu w organizacji imprezy uczestniczy Włodzimierz Grekulak, który od 2000 roku, czyli od XI biegu przejmuje funkcję dyrektora biegu. W 2006 roku następuje przerwa w organizacji tej imprezy. A szkoda.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa sztumskiego. Przyjeżdżało wielu biegaczy z Polski – Katarzyna Dziwosz, Renata Antropik, Leszek Zblewski, Dariusz Klein, Jarosław Czubaszek i inni – medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci kraju. W biegach corocznie startowało w granicach 400 – 500 uczestników. Rekordowa liczba startujących jest trudna do ustalenia, ze względu na brak wszystkich danych. Według zachowanych materiałów najwięcej uczestników było w 2000 roku ? 530. Brak jest danych za 1998 i 2001 rok.
Imprezy przeprowadzane w takich okazałych rozmiarach były możliwe dzięki wsparciu idei Solidarności przez wielu sponsorów. Były lata, że lista darczyńców liczyła prawie sto pozycji. Kiedy znaczenie Solidarności ulega osłabieniu, spada hojność sponsor, mniej środków, spada ranga imprezy, liczba uczestników. W roku 2004 było 347, w 2005 ? 335.
Trzeba przypominać, że X Jubileuszowy Sztumski Bieg Solidarności wygrywa zawodnik gospodarzy Bartosz Mazerski. Sukces powtarza w 2001 roku /po emocjonującym finiszu na ostatnich metrach z bardzo utytułowanym Dariuszem Kleinem z Oleśniczanki. Wygrywa ponownie w 2002 , 2003 i 2004 roku.
W wszystkich biegach, w których startował stawał zawsze na podium. Rekordzistką w śród pań jest Katarzyna Dziwosz z Malborka /wychowanka Ryszarda Mazerskiego/, która od 1997 wygrywała nieprzerwanie.
Rok 2006, to rok przerwy w organizacji Sztumskiego Biegu Solidarności.
W na przełomie lat 2006/2007 MKK NSZZ Solidarność /Włodzimierz Grekulak/ zwraca się z prośbą o przejęcie organizacji XVII Sztumskiego Biegu Solidarności przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Trwają konsultacje wśród działaczy klubu, z władzami samorządowi Sztumu i Powiatu Sztumskiego. Zapada decyzja o przejęciu biegu i podpisaniu umowy o przejęciu i organizacji imprezy.

Najlepsi w Biegu Głównym Sztumskiego Biegu Solidarności w  1998 – 2005

Rok Miejsce Mężczyźni Miejsce Kobiety
2005 1 Leszek Zblewski /Remus Kościerzyna/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Jarosław Czubaszek /Grudziądz/ 2 Beata Górzyńska /Iława/
3 Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/ 3 Elżbieta Tuwalska /Grabowiec/
2004 1 Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Cezary Zieliński /Rodło Kwidzyn/ 2 Katarzyna Misarko /Lider M-k/
3 Mariusz Laut /Rodło Kwidzyn/ 3 Agata Manteufel /Victoria/
2003 1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Oleśniczanka/ 2 Danuta Kopczyńska /Rodło K-n/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Barbara Krawczyk /Ostróda/
2002 1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Oleśniczanka/ 2 Barbara Krawczyk /Ostróda/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Elżbieta Raburska /Technik M-k/
2001 1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Dariusz Klein /Olesniczanka/ 2 Renata Antropik /Warszawianka/
3 Roman Hudzik /Pelplin/ 3 Danuta Kopczyńska /Kwidzyn/
2000 1 Roman Hudzik /Pelplin/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
2 Bartosz Mazerski /Sztum/ 2 Renata Antropik/Warszawianka/
3 Piotr Śliwiak /Braniewo/ 3 Justyna Gruca /Kwidzyn/
1999 1 Bartosz Mazerski /Sztum/ 1 Katarzyna Dziwosz /Malbork/
1998 1 Roman Hudzik /Pelplin/ 1 Katarzyna Dziwosz /Mazerski
2 Bartosz Mazerski /Sztum/ 2 Magda Andzelak /Malbork/
3 Szajkowski Arkadiusz /Elbląg/ 3 Urbanowska Magda /Sztum/

1992

1 Mirosław Jażdżewski/Elbląg/ 1. Agnieszka Nakielna/Malbork/
2. Roman Listkiewicz/Kętrzyn/ 2. Dorota Kamińska/Malbork/
3. Robert Jurewicz/Dzierzgoń/ 3. Magda Urbanowska/Sztum/

Chciałbym dodać, że przez te wszystkie lata, kiedy byłem przy tym biegu organizatorom zależało bardzo na promowaniu na pewno słusznej idei Solidarności a nie poziomu sportowego imprezy.

Ryszard Mazerski