Grupa sędziów LA w Sztumie gotowa do przeprowadzenia zawodów!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kilkakrotnie informowaliśmy, że Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum i Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku w miesiącach listopadzie i grudniu zorganizowało kurs dla kandydatów na sędziów LA w Sztumie. Miło nam przekazać informacje, że mamy już w Sztumie liczną 36-osobową grupę ludzi, gotowych do przeprowadzania zawodów LA w Sztumie. Stadion czeka!

Wszystkim gratulujemy!

Wykaz   sędziów LA w Sztumie:

Młodzież szkolna i studenci

1.Ruck Ewelina

2.Paetzke Julia

3.Wieliczko Damian

4.Falkowski Przemysław

5.Wróbel Michał

6.Jastrowski Przemysław

7.Draułs Konrad

8.Jesionkowski Kamil

9.Gorczycki Piotr

10.Zarańska Marta

11.Zarański Marek

12 .Sinicki Bartłomniej

13Adamczyk Daniel

Dorośli:

14.Kamiński Krzysztof

15.Kłopotowski Ryszard

16.Łachut – Bandzarewicz Hanna

17.Kraszewski Zbigniew

18.Chańko Marcin

19.Szpalerski Adam

20.Parafiniuk Krzysztofa

21.Owsiany Bogdan

22.Nowosielski Piotr

23.Popis Jarosław

24.Belzyt Andrzej

25.Słupecki Zygmunt

26.Szulc Roman

27Mazerski Bartosz

28.Burczyk Iwona

29.Krawiec Andrzej

30.Kuźbida Jakub

31.Podolski Mirosław

32.Mikołajczak Iwona

33.Warzyńczak Błażej

34.Owsiana Maria

35.Zdiennicki Paweł

36.Mazerski Ryszard