Fotorelacja z „Biegu dzieci i młodzieży” XXII Biegu Solidarności – autor S. Wiechowski