Dzieci wyjechały na obóz nad morze!!!

W dniu dzisiejszym grupa dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum wyjechała na tradycyjny, planowany obóz sportowo-rekreacyjny do Sztutowa w ramach zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” z programem „Lekkoatletyka dla każdego” a organizowanego przez LKS ZANTYR Sztum! /Zdjęcie wykonane tuż przed wyjazdem./Miłego i bezpiecznego pobytu oraz słonecznej pogody!!!                        Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 a realizowane przez LKS Zantyr Sztum pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” przy ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.