Dbajmy o czystość środowiska!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Grupa przed akcją!!!

W dniu dzisiejszym grupa mieszkańców Miasta i Gminy Sztum złożona głównie z członków Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum, /biegaczy i grupy Nordic Walking, członków Zarządu klubu/, uczniów ZSZ Barlewiczki oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Sztumie i PWiK w Sztumie posprzątała pobocza drogi powiatowej i ścieżki pieszo-rowerowej od Jeziora Białego do Uśnic. Było tak dużo śmieci, że zebrano ponad 80 dużych/120 l./ worków. Samochód PWiK zbierający worki musiał obracać dwa razy. Inicjatorem akcji była jedna z naszych członków klubu, przemierzająca trasę rowerem, czy z kijkami NW. Na zakończenie tradycyjnie była kiełbaska, nie z ogniska, ale na gorąco z wody.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W trakcie akcji!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Był również telewizor!

thumb.htmlethumb.htmlq thumb.htmlr

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Coś dla żołądka!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Smakowało!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES