Podsumowań czas zacząć!!! „Wracamy do gry”

Rok powoli zbliża się ku końcowi, nadchodzi czas podsumowań. Miło nam poinformować, że Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum we współzawodnictwie SSM/Systemu Sportu Młodzieżowego/ w Polsce  za rok 2019 zdobył 13 punktów. Tabela poniżej. LKS Zantyr Sztum po 2 latach wraca do rywalizacji w sporcie młodzieżowym w kraju. Cieszy aż 11 punktów w kategorii młodzików, co stawia LKS Zantyr Sztum w pierwszej dziesiątce w województwie na 48 klubów zarejestrowanych w POZLA.

LKS Zantyr Sztum Juniorzy-2 pkt Młodzicy -11 pkt Razem -13pkt
Gałązka Weronika –  2005 4×100 m                                0,5 0,5
Kapszewicz Kacper -2004 200 m ppł,  4×100            1,5 1,5
Kawczyński Marcin- 2004 4 x100 m                               0,5 0,5
Korda Oliwia –             2005 4 x 100 m                              0,5 0,5
Rygielska Antonia-  2004 200 m ppł                               1 1
Sokalska Weronika- 2004 80 m ppł;  4×100 m;        1,5 1,5
Ścisłowski Daniel –  2004 4 x 100 m                              0,5 0,5
Tyburski Igor –            2004 Przełaje ,  1000 m                2 2
Wiśniewska Kinga – 2005 Chód 3 km;  4×100 m      1,5 1,5
Wojtaś Mateusz –   2005  110 m ppł;  4×100 m      1,5 1,5
Niemyjska Beata – 2001 5000 m –      2 2

Gratulacje dla zawodników i całego zespołu szkoleniowego LKS Zantyr Sztum oraz tych wszystkich, którzy wspierają te działania. Podziękowania dla wszystkich za pomoc i wsparcie. „Wracamy do gry”. Stadion tętni życiem i są już pierwsze efekty. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki wsparciu sztumskiego samorządu i finansowana jest ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania „Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki na terenie Miasta i Gminy Sztum”,

Podziękowania kierujemy do:

 • wszystkich szkoleniowców za włożony wkład pracy z dziećmi i młodzieżą: Iwony Burczyk, Agnieszki Borowskiej, Bartosza Mazerskiego, Jacka Pajdy, Marcina Chańko, Piotra Nowosielskiego, Patrycji i Seweryna Jażdżewskich
 • Miasta i Gminy Sztum – za wsparcie finansowe
 • Sztumskiego Centrum Kultury, kierownictwa stadionu i obsługi – za udostępnianie obiektu
 • Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie i obsługi hali sportowej – za udostępnianie hali
 • Rodziców i opiekunów – za pomoc i wsparcie i Waszą obecność
 • Dyrekcji szkół i nauczycieli w-f, którzy z nami współpracują
 • dla wszystkich sędziów  LA i obsługi zawodów
 • Transport Jacka Lubińskiego i Zbigniewa Urbańskiego- za niezawodny transport
 • wszystkich sponsorów, darczyńców, wolontariatu
 • Dziennika Bałtyckiego – za przekazywane na bieżąco informacje
 • POZLA i PZ LZS w Gdańsku – za merytoryczne wsparcie
 •  dla obsługujących zadanie E. Czerkies i członków Zarządu klubu B.Cebuli, A.Belzyta i Z.Słupeckiego, jak i wspierających D.Grochowskiej, M.Nowosielskiej, K.Burczyka, B.Owsianego, B.Grochowskiego, R.Szulca
 • i wszystkich nie wymienionych, którzy nas wspierają i dobrze życzą!!!!

W imieniu Zarządu LKS Zantyr Sztum – Ryszard Mazerski