Bieg i marsz rekreacyjny NW w ramach Festynu Rodzinnego w Nowej Wsi!

SAM_3945W ramach Festyny Rodzinnego organizowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbył się bieg rekreacyjny dla wszystkich dzieci biorących udział w imprezie. Bieg odbył się pod hasłem Wszyscy mogą biegać dla zdrowia” w ramach zadania „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe”. LKS ZANTYR Sztum zakupił liczne nagrody w postaci sprzętu sportowego z nagrodą główną, którą był rower, wylosowany przez ucznia II klasy, miejscowej szkoły Adama Reinvald.

 „Zadanie współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015”.SAM_3936

 Odbył się również marsz rekreacyjny Nordic Walking po okolicznych lasach z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, przygotowany przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Dziękujemy bardzo organizatorom festynu za pyszny poczęstunek, ze specjalnością, jaka są placki ziemniaczane.

SAM_3942