Bardzo miło maszerować na Gapiory!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W wyjątkowo świątecznym dniu dzisiejszym grupa członków Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum maszerowała z kijkami przez okoliczne lasy Miasta i Gminy Sztum na degustacje Wielkiej Konfranterii Zacnego Jadła… na „Gapiory” w Uśnicach.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zapraszamy do nas kolejnych chętnych do marszów Nordic Walking. Kolejne to „Maszeruj BS Sztum” w dniu 29 sierpnia, Otwarte Mistrzosta Miasta I Gminy Sztum oraz Powiatu w ramach Pucharu Pomorza w dniu 5 września.

Zapraszamy!!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES