Zaproszenie na marsze Nordic Walking po Gminie Sztum!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”
ZAPRASZAJĄ

na Nordic Walking organizowany w ramach zadania pn.
Rozwój i popularyzacja marszów Nordic walking wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Sztum”

Celem zadania jest rozwój i popularyzacja marszów Nordic Walking poprzez zorganizowane uczestnictwo we wszelkiego rodzaju marszach, rajdach i zawodach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Rozwój aktywności ruchowej wpływającej na wypracowanie i poprawę kondycji mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz integracja naszej lokalnej społeczności.
Główne zalety Nordic Walking to ogólna poprawa stanu zdrowia, krążenia i dotlenienie całego organizmu. Jest to sport dla każdego niezależnie od wieku. Zapraszamy na spotkania według poniższego harmonogramu:

-25 kwietnia 2014 r. – Sztumska Wieś- piątek – godzina 16.00/uwaga -nowy termin!!
-18 maja – Koniecwałd
-22 czerwiec – Postolin
-czerwiec – Nowa Wieś
-27 września – Biała Góra
-11 października – Uśnice
-8 listopada – Gościszewo 

Data spotkania w Nowej Wsi zostanie ustalona i podana w późniejszym terminie.

 

Zapraszamy!