Plakat XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2012

XXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja 2012

XXII Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja 2012