↑ Powrót do Klub

Członkowie klubu

 

Aktualny wykaz członków LKS ZANTYR Sztum  na dzień 1.12.2016 r.

 

I. SEKCJA LA

1. Babieczko Andrzej

2.Belzyt Szymon

3. Bestvater Marcel

4. Borowska Agnieszka

5. Bożykowski Jan

6. Bucewka Magda

7. Cebula Bogdan

8. Chętnik Rafał

9. Dobrenko Mieczysław

10.Doliński Stanisław

11. Dmitrzak Piotr

12. Fila Antoni

13. Garbowski Krzysztof

14.Godlewski Łukasz

15.Grzywiński Wojciech

16.Jażdżewski Zbigniew

17. Jurewicz Mirosław

18. Kamiński Jabub

19. Klonowski Marcin

20.Krawiec Andrzej

21.Kosmala Szymon

22.Kamiński Krzysztof

23.Kucharski Mirosław

24. Lisogórski Krzysztof

25. Ludwik Andrzej

26. Luterek Martyna

27.Łukomski Andrzej

28. Markowski Kamil

29. Mazerski Bartosz

30.Michoński Sebastian

31.Najda Sławomir

32. Oliwiński Paweł

33. Pepliński Grzegorz

34. Piotrowski Lech

34. Piróg Arkadiusz

35. Rogiewicz Andrzej

36. Rozenberg Sławomir

37. Skoczyński Leszek

38. Sosiński Dariusz

39. Treć Leon

40. Treć Wojciech

41. Treć Paweł

42. Wiechowski Sławomir

43.Spalk Krzysztof

44.Sadowski Robert

46. Zdiennicki Bartek

47. Giembicki Jan

48.Treć Jakub

49.Witczak Mariusz

50.Szymańska Sara

Grupa dzieci i młodzieży:
1. KINGA WIŚNIEWSKA
2. MARIANNA SURWIŁO
3. MICHALINA BERNAŚ
4. IGOR TYBURSKI
5. BARTOSZ BANASZAK
6. NIKODEM KWIATKOWSKI
7. KATARZYNA BEDNARSKA
8. KINGA RUTKOWSKA
9. JULIA BOROWSKA
10. WOJCIECH RUTKOWSKI.
11. ZUZANNA FIDOROWICZ.
12. OTYLIA PIETRZYK
13. ALEKSANDRA OSIŃSKA
14. PAULINA SMOLIŃSKA
15. SZYMON BANASZAK
16. KINGA WIŚNIEWSKA
17. DOMINIKA STENIGER
18.  ANTONINA RYGIELSKA

19.Kopecki Marcin

20. Karwiński Michał

II. SEKCJA NORDIC WALKING

50.Jurewicz Ewa

51.Anaczkowski Mirosław

52. Czwerenko Alicja

53.Demska Halina

54.Grabowska Bożena

55.Gruszka Barbara

56.Jaźwińska Czesława

57.Kołpak Irena

58.Kołpak Jan

59.Kłopotowski Ryszard

60.Krawczykowska Barbara

61.Langmeser Regina

62.Mazerska Maria

63.Lipińska Regina

64.Parafiniuk Krzysztofa

65.Podlewska Alicja

66.Stefańska Helena

67.Podolski Mirosław

68.Stępka Brygida

69.Topolewska Maria

70.Wnuk Elżbieta

71.Zegarska – Kmiecik Teresa

72.Zembrzuska Ewa

73. Treć Mirosława

74.Wudarczyk Mariola

75.Malinowska Grażyna

IIII. SEKCJA „BASKI”

72.Byczkowski Roman

73.Fierek Roman

74.Gajkowski Stanisław

75.Gutowski Jan

76.Chaber Krzysztof

77. Jastruszewski Piotr

78. Jastruszewski Przemysław

79. Kołoszewska Ewa

80. Kołoszewski Czesław

81.Kopczyński Adam

82.Lubiński Andrzej

83.Lubiński Roman

84.Mądry Kazimierz

85.Nowak Bartosz

86.Nowak Henryk

88. Smeja Marian

90.Smoliński Stefan

91. Soukup Tomasz

92. Staliński Lech

93.Stelmach Krzysztof

94.Strąk Kazimierz

95.Szulc Roman

96. Waszewicz Stanisław

97.Wesołowski Jerzy

98.Zdziebłowski Ryszard

99. Szramowski Jan

100.Gołębiowski Jarosław

IV. ZARZĄD I DZIAŁACZE

101. Belzyt Andrzej

102.Mazerski Ryszard

103.Nowosielski Piotr

104.Słupecki Zygmunt

106.Zwolenkiewicz Zbigniew

107.Burczyk Krzysztof

108.Nowosielska Marlena

109.Owsiana Maria

110.Owsiany Bogdan

Rogacki Tadeusz – honorowy

To wszyscy aktualni członkowie klubu z podpisanymi deklaracjami i w zdecydowanej większości opłaconymi składkami do  połowy 2016 roku, którzy zgodnie ze statutem i uchwałą Zarządu z dnia 29 sierpnia 2016 mogą brać udział z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu w dniu 19 listopada 2016 roku.