I Nocny Bieg Świętojański w Sztumie!!!

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

I SZTUMSKIEGO NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO

I. Cel:

 • popularyzowanie biegania i marszów jako najprostszej formy ruchu.
 • promocja Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego.
 • integracja członków Klubu i mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu

II. Organizatorzy:

 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum przy wsparciu SAR BurczykEstrada, SCK i PWiK.

III. Termin i miejsce:

 • 24 czerwca 2017 rok, godzina 22.00 Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie.
 • Dystans biegu 4,6 km, oświetloną ścieżką pieszorowerową wokół J. Zajezierskiego.
 • Członkowie klubu nie płacą startowego.
 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum płacą opłatę startową w kwocie 10 zł.
 • Uczestnicy biegu spoza Miasta i Gminy Sztum płacą opłatę startową w kwocie 20 zł.
 • Opłata startowa na konto klubu 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 z dopiskiem Bieg Świętojański.

i w dniu zawodów.

 • W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat.

IV. Trasa biegu:

Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, trasa oświetlona, nową ścieżką pieszorowerową wokół

Jeziora Zajezierskiego i Bulwarem Zamkowym.

V. Program zawodów kategorie wiekowe, dystans:

19.00 Wydawanie numerów startowych w budynku na plaży miejskiej w Sztumie.

21.30 Rekreacyjny marsz Nordic Walking dystans około 4,6 km.

22.00 Start biegu kobiet i mężczyzn dystans około 4,6 km.

23.30 Dekoracje biegu i losowanie nagród, kiełbaski z grilla.

 • Kategorie kobiet: do 34 lat włącznie, 3549 lat i 50 lat i starsze.
 • Kategorie mężczyzn: wiekowe „do 34 lat” , „35 49 lat”, „50 59 lat”, „60 lat i starsi”.

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia internetowe od 1 maja do 20 czerwca 2017 do 18.00 na https://elektronicznezapisy.pl/

 • Limit miejsc 200, w tym 180 elektronicznie.

W wyjątkowych sytuacjach 20 pierwszych w dniu zawodów, w biurze zawodów od godz. 21.30 do 21.45.

 • VII. Nagrody:
  • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za mca IIII puchary.
  • Dla pierwszej zawodniczki i pierwszego zawodnika nagrody.
  • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
  • Losowanie 5 nagród wśród wszystkich uczestników biegu.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, odpisując oświadczenie.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
 • Organizator zabezpiecza przebieralnie i depozyt.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

Kontakt:

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82400 Sztum email: ryszardm@poczta.onet.pl tel. 608 038 472 Ryszard Mazerski

Organizatorzy