Zawody LA dla dzieci !!!

Zapowiedź

zawodów dla dzieci w ramach V. Mem. W. Murawskiego – 12 września 2018 r.

  1. Termin i miejsce – stadion miejski – 12 września 2018 – godz. 14.00
  2. Program zawodów:

Dziewczęta rocz. 2005 i mł. – 60 m, 600 m, rzut piłeczką palantową

Chłopcy rocz. 2005 i mł – 60 m, 600 m, rzut piłeczką palantową

  1. Uczestnictwo – dziewczęta i chłopcy SP rocz. 2005 i mł
  2. Zgłoszenia – obowiązkowe zgłoszenia imienne do 10 września na sztum@zantyr.pl
  3. Pozostałe:

– dla wszystkich uczestników pamiątkowe przypinki

– dla wszystkich poczęstunek, napoje

– dla trzech najlepszych w każdej konkurencji – upominki

– zgłaszające jednostki muszą mieć zgody Rodziców uczestników

Tel. kontaktowy – 608 038 472

Organizatorzy