Zarząd i Komisja Rewizyjna LKS ZANTYR Sztum ukonstytuowane!

W dniu dzisiejszym na I zebraniu nowej kadencji.ukonstytuował się Zarząd Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum w następującym składzie:

Mazerski Ryszard – prezes

Nowosielski Piotr – viceprezes

Rafał Chętnik – sekretarz

Cebula Bogdan – skarbnik

Belzyt Andrzej –  członek

Kołpak Jan – członek

Słupecki Zygmunt – członek

Komisja Rewizyjna

Treć Leon – przewodniczący

Kłopotowski Ryszard – z-ca przewodniczącego

Zwolenkiewicz Zbigniew – członek

Uchwałą Zarządu powołane sekcje:

  • LA z 2 grupami dzieci i młodzieży oraz biegów weteranów
  • Nordic Walking
  • Gry w Baśkę

Powodzenia!!!