«

»

Gru 20 2017

Zaproszenie na bieg do Dzierzgonia!!!

Zaproszenie do Dzierzgonia!!! 

REGULAMIN

I ZIMOWEGO BIEGU NA RZECZ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Dzierzgoń  14 stycznia 2018

 

Cel:

 • popularyzowanie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 • promocja Miasta i Gminy Dzierzgoń oraz powiatu sztumskiego.

Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich, Stowarzyszenie Razem dla Bruku, Kółko Rolnicze w Bągarcie, Stowarzyszenie Mieszkańców Nowin i Nowca, Firma Andys, Firma Agro Stanowo, Firma MDM, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu.

Patronaty:

 • honorowy – Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski
 • medialny –  Dziennik Bałtycki; Dzierzgoń Twoje Miasto

Termin i miejsce:

 • 14 styczeń 2018 r. godz.13.30 – Start na bulwarze, przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu ul. Krzywa. Limit czasu – 2 godziny!
 • Długość trasy wynosi 12 km – trasa nie posiada atestu.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy na bulwarze przy Szkole Podstawowej.

Kategorie wiekowe:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
 • K i M-20 (18-29 lat)
 • K i M-30 (30-39 lat)
 • K i M-40 (40-49 lat)
 • K i M-50 (50-59 lat)
 • K i M-60 (60-69 lat)
 • K i M-70+(70 lat i więcej)

 

 

 

 

 

Zgłoszenia i weryfikacja:

 • Zgłoszenia do biegu przez portal https://elektronicznezapisy.pl/events.html wpłata na konto nr: 30 8310 0002 0009 7374 2000 0010 od 14 grudnia 2017 do 10 stycznia 2018 r., do godz.22.00.  Organizator przewiduje udział uczestników biegu do 200 osób.
 • Opłata startowa nie mniej jak 20 zł /cel charytatywny dla WOŚP/
 • W biurze zawodów będą prowadzone również zapisy i przyjmowane opłaty startowe.
 • Odbiór numerów i pakietów startowych w dniu 14 stycznia 2018 r., w godz. 10.00- 13.00
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Zawodów w dniu 14.01.2018 r. od 10.00 do 13. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

Nagrody:

 • W biegu w kategorii „Open” – rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i M.
 • W kategoriach wiekowych biegu – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.
 • Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie jest klasyfikowana w kategoriach wiekowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.
 • Dla 3 najlepszych dzierzgońskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Dzierzgoń), w kategorii „Open” – puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Dla najlepszy dzierzgońskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Dzierzgoń), – w każdej kategorii wiekowej – puchary.
 • Nagrody się nie dublują.

Nagrody specjalne:

 • Dla najstarszej i najstarszego uczestnika.
 • Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek.

 

 

 

 

 UWAGA:

Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

VIII. Postanowienia końcowe:

 • startowe w biegu głównym
 • nie mniej niż 20 zł do 10 stycznia 2018 r. – w całości przeznaczony na dzieło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • w biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),
 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
 • Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt,
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
 • Ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator biegów.
 • Kontakt pskietpatrycja@gmail.com

 

                                                                                             ORGANIZATOR

Nadwiślańska Fundacja Rozwoju