Zaproszenie do udziału i kibicowania w V Mem. W. Murawskiego w LA!

Zapraszamy zawodników do udziału w V. Memoriale Wiesława Murawskiego w LA w dniu 12 września 2018 r, godz. 17.00, stadion miejski w Sztumie a wszystkich do kibicowania. Regulamin poniżej.

Zapraszam wszystkich wychowanków Wiesława Murawskiego i moich na „Spotkanie po latach” podczas Memoriału LA w dniu 12 września b.r. godz. 16.00 na wspaniałym stadionie sztumskim!!!!
Ryszard Mazerski

REGULAMIN

Patronat honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor

Konkurencja Memoriałowa skok w dal kobiet i mężczyzn

 

  1. Organizator:        Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum

                                         Ul. Sienkiewicza 54 82-400 Sztum

 2. Współorganizatorzy:

*Miasto i Gmina Sztum

*Starostwo Powiatowe Sztum

*Sztumskie Centrum Kultury

*Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk

 3. Termin i miejsce: 09.2018 godz. 16.00. Stadion Miejski w Sztumie Tadeusza Kościuszki 2 82-400 Sztum

4. Zasady udziału: W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy

z rocznika 2004 i starsi/od 14.30 zawody dla dzieci

 5. Konkurencje: K: 100, 80 m płotki, 400m, 600 m mł. 1 mila, skok w dal, tyczka

M: 100, 110 płotki,400m, 1000 mł. 1 mila, 3000 seniorów i weteranów, skok w dal, skok o tyczce, kula

W biegu na 100 m K i M biegi eliminacyjne i 6-osobowe finały, pozostałe konkurencje biegowe w seriach na czas

Konkurencja zostanie przeprowadzona przy zgłoszeniu minimum  trzech  zawodników w wyznaczonym terminie do 8 września b.r. i potwierdzeniu udziału w  konkurencji na bramce.

7. Zgłoszenia: Zgłoszenia elektronicznie od 12 sierpnia – 8 września

                                             http://domtel-sport.pl/zgloszenia/

                                             oraz drogą mailową sztum@zantyr.pl/już można/

8. Nagrody: Puchary dla trzech najlepszych w każdej konkurencji,

nagrody finansowe lub rzeczowe przyznawane będą pod warunkiem startu trzech osób w kategorii wiekowej.  Nagrody podamy do dnia 5 września 2018r.

9. Uwagi końcowe: Za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie

startujących zawodników/muszą mieć/ odpowiada zgłaszający do zawodów klub. Oplata startowa 10 zł od osobostartu, płatne w biurze zawodów.

Program minutowy podany zostanie w dniu 10 września. Zawodnicy startują w swoich numerach startowych. Organizator zapewnia numer tylko w razie braku własnego lub numerów powtarzających się w zgłoszeniach. Obowiązek zgłaszania się zawodników przy bramce na 15 minut przed konkurencją do wyprowadzenia. Dla wszystkich uczestników pamiątkowy znaczek oraz kiełbasa z grilla i napoje.                        Wszystkie informacje pod numerem 608 038 472

Uwaga: Udział w V Mem. W. Murawskiego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych sponsorów i organizatora tej imprezy.

Organizator LKS Zantyr