Zapraszamy do Sztumu 17 listopada!!!

Pod hasłem „Pomóżmy Robertowi”