Zapisy na naukę pływania!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, od 15 lat organizator bezpłatnej nauki pływania dla dzieci w wieku 6-12 lat z Miasta i Gminy Sztum na kąpielisku miejskim informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem a brakiem możliwości zapisania dzieci w wyznaczonych terminach -zapisy na naukę pływania dla dzieci zostały uruchomione  w kawiarni LIDO na plaży miejskiej w Sztumie /instruktor Pani Iwona Burczyk./ Zapisać może tylko i wyłącznie Rodzic lub opiekun w związku z koniecznością podpisania zgody na udział i otrzymania regulaminu nauki pływania REGULAMIN UCZESTNICTWA 

Zadanie realizowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019 pod nazwą: „Żyj zdrowo i wzorowo – uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe”:

-bezpłatna nauka pływania dla dzieci z Miasta i Gminy Sztum  od 2 do 31 lipca b.r. w wieku 6-12 lat na kąpielisku miejskim w Sztumie. Zapisy ruszyły u Pani instruktor Iwony Burczyk w Kawiarni LIDO oraz u instruktorów nauki pływania w poniedziałek 10.00-11.00-plaża miejska i do wieczora tego dnia w kawiarni LIDO. Po tych terminach lista zostanie zamknięta. Nie będzie dopisywania w trakcie trwania nauki pływania! Zajęcia będą odbywały się  w grupach w zależności o d wieku i umiejętności uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00. W dniu 27 lipca b.r./sobota/ planowane są tradycyjne zawody pływackie dla dzieci z nauki pływania. Ponadto niespodzianka ze strony organizatorów dla wszystkich dzieci uczęszczających na naukę pływania .