Zapisy na marsz Nordic Walking 3 Maja!

Jutro ruszają zapisy na www.elektronicznezapisy.pl na marsz Nordic Walking /5 km/ w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2020. Poniżej regulamin! Zapraszamy do udziału !!!

REGULAMIN

Marszu Nordic Walking

w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2020

I. Cel. 

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja                                                                                                                       popularyzowanie marszów Nordic Walking, jako jednej z  najprostszej formy ruchu.

promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

– 15 lat działalności Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum

II. Organizatorzy,

, Miasto i Gmina Sztum i Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum

III. Współorganizatorzy i partnerzy.

Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni darczyńcy.                                                                                                            

IV. Patronaty.

honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,               

medialny   – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum.  

V. Termin i miejsce.

3 maj 2020 r. godz.15.05 – Start okolice i meta na ul. Mickiewicza przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza 39.

Długość trasy wynosi około 5 km Ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego /jedna pętla/.

Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 – czynne w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00.

Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).

VI. Kategorie wiekowe.

Kobiety:                        Mężczyźni:

– do 19 lat                               – do 39 lat

– 20- 39 lat                              – 40-59 lat

– 40-59 lat                               – 60-69 lat

– 60 -64 lat                              – 70 lat +

– 65-69 lat

– 70 lat +

VII. Zgłoszenia i weryfikacja.

Zgłoszenia do marszu  Nordic Walking przez portal www.elektronicznezapisy.pl, – pozycja: Sztum „Marsz Nordic Walking  do 30.04.2020 r., do godz. 24.00/do wyczerpania limitu/ oraz opłata startowego w systemie tPay. Limit uczestników ustala się na 100 osób

W dniu zawodów opłata startowa w kwocie 60 zł dla wszystkich chętnych w miarę wolnych miejsc.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3 maja 2020 r. od godziny 10.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w marszu Nordic Walking. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 • Opłaty startowe:
 • Opłaty startowe w marszu Nordic Walking
 • 10-31.01.2020 r.       – 30 zł
 • 1-29.02.2020 r.         – 35 zł
 • 1-31.03.2020 r.         – 40 zł
 • 1-20.04.2020 r.       – 45 zł
 • 21-30.04.2020 lub do wyczerpania limitu -50 zł
 •  w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc-60 zł
  • 20 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2020
  • 10 zł członkowie LKS „Zantyr” Sztum – przez cały okres zgłoszeń do 30. 04. 2020

   – Opłaty startowe w systemie „tPay” przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl  

 • Uwaga! Zapisy mogą być wcześniej zamknięte po uzyskaniu limitu zgłoszeń.
 • W dniu imprezy opłata startowa dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic Walking w kwocie 60 zł w biurze zawodów/ w miarę wolnych miejsc./
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 1. Nagrody.

puchary/statuetki dla pierwszej trójki kobiet i mężczyzn w każdej kategorii wiekowej  oraz upominki    

– puchary/statuetki dla 3 najszybszych K i M – mieszkańców Miasta i Gminy Sztum „open”                                                                                                      

– nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

– puchary/statuetki i upominki dla 3 najlepszych par małżeńskich/suma czasów./

Dla wszystkich uczestników numer startowy, koszulki, pamiątkowe medale, napoje, posiłek.                                                                   

UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL   !!!

X. Postanowienia końcowe.      

– W marszu NW obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu i z nich losowanie nagród/                                                                                                                       – Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu

– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności 

  cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże

– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– Ubezpieczenie należy do uczestników marszu NW,

– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich   

  materiałów filmowych i zdjęć

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.

Zgoda obejmuje formy publikacji, w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w intrenecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

 Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor imprezy z sędzią głównym zawodów!!!

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski –  kom. 608038472;  

e;mail – sztum@zantyr.pl                                                                                     

Strona internetowa: www.zantyr.plwww.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

                                                                                                                                     Organizatorzy