Zakończenie nauki pływania! Ostatnie fotorelacje!

Fotorelacja grupy I oraz grupy II   W dniu jutrzejszym/wtorek/ na kąpielisku i plaży miejskiej w Sztumie nastąpi sprawdzenie i podsumowanie umiejętności nabytych przez dzieci w lipcu podczas Letniej Szkoły Pływania organizowanej przez LKS Zantyr, prowadzonej przez instruktorów I. Burczyk i M. Zarańskiego poprzez mini zawody.  Program dnia jutrzejszego od 9.00… 

 Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019. Program dnia jutrzejszego przedstawia się następująco:

od 9.00 – zapisy na plaży miejskiej w Sztumie

9.30 – spotkanie z przedstawicielami Policji

od 9.50 – zawody pływackie w/g poniższego programu

ok. 10.45 – zakończenie i dekoracje

Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale, dla pierwszych trzech w każdej konkurencji upominki.

Regulamin zawodów pływackich dla dzieci biorących udział w letniej nauce pływania

1. Termin i miejsce zawodów
– kąpielisko miejskie jeziora sztumskiego
– 30.07.2019
Zawody mają charakter amatorski z własną komisja sędziowską
2. Organizator
LKS Zantyr Sztum przy współudziale PWiK, SAR Burczyk Estrada, SCK i WOPR
Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019 pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe z LKS Zantyr Sztum.”
3. Cel zawodów
– doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci
– propagowanie pływania , jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
– umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej dla początkujących
– promowanie zdrowego stylu życia
4. Uczestnictwo
Uczestnikami zawodów mogą być dzieci biorące udział w letniej nauce pływania . Zawodnicy mają prawo udziału w jednej kategorii wiekowej w swoich kategoriach wiekowych.
Zgłoszenia /zapisy w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.30
Rozpoczęcie zawodów 9.40 wg poniższego programu.
5. Konkurencje
– dziewczęta styl dowolny start z wody (od mostu do mostu) rocznik 2008- 2009
– dziewczęta styl dowolny start z przyborem- deska/makaron (od mostu do mostu) 2008-09
– dziewczęta styl dowolny start z wody 2006- 2007 2 razy
– dziewczęta rocznik 2012-2010 start z wody z przyborem (od mostku do mostku)
– dziewczęta rocznik 2012-2010 strzałka,
– chłopcy styl dowolny start z wody rocznik 2008- 2009
– chłopcy styl dowolny start ze skoku rocznik 2008-2009
– chłopcy styl dowolny start ze skoku rocznik 2006- 2007
-chłopcy rocznik 2010-2012 strzałka
– chłopcy styl dowolny rocznik 2008-2009 start z przyborem
6. Program minutowy
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na przemian dziewczęta-chłopcy wg. programu minutowego.
1. 9.50 dziewczęta rocznik 2010/2012 strzałka
2. 9.55 chłopcy rocznik 2010/2012 strzałka
3. 10.00 dziewczęta rocznik 2010/2012 styl dowolny z przyborem
4. 10.05 dziewczęta 2008/2009 styl dowolny
5. 10.10 chłopcy 2008/2009 styl dowolny
6. 10.15 chłopcy rocznik 2010/2012 styl dowolny z przyborem
7. 10.20 dziewczęta 2008/2009 styl dowolny z przyborem
8. 10.25 chłopcy 2008/2009 styl dowolny z przyborem
9. 10.30 dziewczęta rocznik 2006-2007 start z wody/mostku dwie długości
10. 10.35 chłopcy 2006-2007 start ze skoku styl dowolny 2 długości
11. 10.45- 11 dekoracje i zakończenie zawodów
7. Nagradzanie
Za miejsca 1-3 pamiątkowe kubki i słodkie upominki. DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PAMIĄTKOWE MEDALE!
8. Sprawy różne
W sprawach spornych – decyzje podejmuje kierownik zawodów

Zakończenie i podsumowanie LETNIEJ SZKOŁY PŁYWANIA odbędzie się w dniu 31 lipca b.r. na PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BIAŁEJ GÓRZE od godziny 10.00. Zbiórka wszystkich wyjeżdżających godz. 9.00 przy SCK